Doorrekening Lenteakkoord: van ‘goed’ tot ‘nachtmerrie’

2

Het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie dringt het begrotingstekort in 2013 terug tot 2,9 procent, zo blijkt uit de doorrekening van het CPB. Wel daalt de koopkracht en neemt de werkloosheid toe.

In de jaren na 2013 is er slechts sprake van een beperkte verbetering, aldus het CPB. Het planbureau voorspelt voor 2017, het einde van de komende kabinetsperiode, een tekort van 2,6 procent. Volgens het CPB zal een nieuw kabinet dat in 2017 een begrotingsevenwicht wil bereiken, nog eens 25 miljard extra moeten bezuinigen.

Koopkracht
De gemiddelde koopkracht van alle Nederlanders daalt in 2013 met 0,75 procent. In dat jaar ligt de staatsschuld op 72,9 procent. In 2017 ligt die op ruim 74 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt vooral door de achterblijvende binnenlandse bestedingen, die gedrukt worden door de daling van de huizenprijzen, de problemen bij de pensioenfondsen en de gevolgen van het begrotingstekort, aldus het CPB. Pas na 2017 gaat de staatsschuld weer voorzichtig dalen.

Werkgelegenheid
Het voorzichtige herstel van de economie na 2012 gaat gepaard met een matige groei van de werkgelegenheid van 0,25 procent per jaar in de periode tot 2017. De werkloosheid piekt in 2014 op 6,25 procent, en is in 2017 weer afgenomen tot 470.000 mensen (5,25 procent van de beroepsbevolking), dat ook voor dit jaar wordt verwacht.

Reacties

Minister De Jager: ‘Groei valt iets terug’
Minister De Jager is niet verrast dat het CPB rekening houdt met een iets lagere economische groei. De effecten van het begrotingsakkoord, met daarin onder meer lastenverzwaringen, zijn in zijn ogen beperkt. ‘De groei valt weliswaar iets terug, maar tegelijkertijd becijfert het planbureau voor 2013 nog altijd een groei van 0,75 procent en voor de periode 2013-2017 een groei van gemiddeld 1,5 procent per jaar. Van kapotbezuinigen is dus geen sprake.’

CNV: ‘sociale nachtmerrie’
Vakcentrale CNV zegt te zijn  geschrokken van de doorrekening. ‘100.000 extra werklozen, dan hebben we het niet over magere jaren maar stevenen wij af op een sociale nachtmerrie,’ aldus CNV-voorzitter Jaap Smit donderdag.
Volgens Smit is de rekening die werknemers moeten betalen in de plannen voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën ‘ontzettend hoog’. De CNV-voorzitter herhaalt zijn eerdere oproep aan de politiek om werkgevers en de vakbeweging te betrekken bij hervormingen op de arbeidsmarkt.

FNV: ‘Dit kost koopkracht en banen’
Mensen leveren volgens de FNV de komende 4 jaar bij elkaar opgeteld gemiddeld 1400 euro in door de bezuinigingsplannen van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Naast het koopkrachtverlies krijgen werkende mensen volgens de vakcentrale ook nog te maken met een extra kostenverhoging voor werkenden van gemiddeld 600 tot 1200 euro op jaarbasis, plus lager uitvallende toeslagen. Verder zou het begrotingsakkoord van de vijf partijen ‘banen slopen’.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius roept de politiek op om de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Volgens haar moet de bestrijding van de werkloosheid centraal worden gesteld in de begroting van 2013. ‘Alle ballen op de werkgelegenheid’, aldus Jongerius.

Pvda: ‘Akkoord verergert problemen’
Diederik Samsom, fractievoorzitter PvdA: ‘Het gaat niet goed met de Nederlandse economie. Het begrotingsakkoord lost de problemen niet op, maar verergert ze: nog eens 100.000 mensen zullen hun baan verliezen, inkomensverschillen worden vergroot en bovendien loopt het begrotingstekort in 2014 alweer op. Nederland moet een andere weg inslaan. Er zijn maatregelen nodig die de groei aanjagen, banen creëren en de rekening van de crisis eerlijk verdelen.’

VVD: ‘Goed en degelijk’
Mark Harbers, Tweede Kamerlid VVD: ‘Met het begrotingsakkoord wordt het doel van 3 procent in 2013 gehaald. Daar deden we het voor, om zo het vertrouwen in Nederland overeind te houden. Over wat er de jaren erna moet gebeuren, gaan de verkiezingen op 12 september. Elke partij moet zelf daarin keuzes maken. De VVD moet haar verkiezingsprogramma nog presenteren maar iedereen mag er verzekerd van zijn dat wij staan voor goede en degelijke overheidsfinanciën.’

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. A.F. Bongers op

    Het belasten van het OV levert veel meer op dan is berekend. Daarbij zit er een grote rechtsongelijkheid in de voorstellen en een nauwelijks te controleren systeem. Maar waarom je nu al druk maken over maatregelen, die waarschijnlijk de 1e Kamer nooit halen.

  2. Kort door de bocht lijkt het 12 september op de volgende keuze neer te komen: geld van werknemers overhevelen naar de overheid/Europa om op internationale feestjes mooie sier te kunnen maken of dit niet doen…