Donner wil meer nadruk op werk bij langdurig zieke werklozen

0

Langdurig zieke werklozen moeten straks ook ander, vergelijkbaar werk zoeken voordat zij in de Ziektewet kunnen komen.

Minister Donner schreef maandag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij onderzoek doet naar de mogelijkheid deze wet aan te passen. Nu komen deze zogenoemde ‘vangnetters’ al in de Ziektewet als zij hun eigen werk niet meer kunnen doen. Door werk meer voorop te zetten wil minister Donner meer balans krijgen tussen inkomensbescherming en activering van mensen.

Langdurig zieke werklozen kunnen moeilijk aan werk worden geholpen. Voor ‘vangnetters’ is een bijkomend probleem dat zij geen werkgever meer hebben.

Momenteel ligt de nadruk vooral op het verstrekken van een uitkering: acties om deze zieken weer te laten participeren blijven te lang uit en daarmee worden kansen gemist om langdurige afhankelijkheid van een uitkering te voorkomen.

Vangnetters zijn werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht (meer) heeft zoals langdurig zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband. Zij komen in de Ziektewet.

UWV neemt maatregelen voor begeleiding langdurig zieke werklozen
Minister Donner reageert in zijn brief aan de Tweede Kamer onder meer op een rapport van de Inspectie Werk en Inkomen waaruit blijkt dat langdurig zieke werklozen vaak onvoldoende aan de slag komen. De begeleiding door UWV kan ook beter: sneller en meer op maat, aldus IWI. Minister Donner onderschrijft de kritiek en vindt ook dat de kans op werk voor deze groep langdurig zieken meer voorop moet staan. Het UWV heeft op verzoek van de minister hiervoor een plan opgesteld dat Donner samen met het IWI-rapport ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het UWV gaat de registratie van de hulp aan zieke werklozen verbeteren, maakt voor hen nu eerder plannen met mogelijkheden om weer te gaan werken en neemt maatregelen om de verbeteringen te waarborgen. In zeven regio’s komt een nieuwe aanpak waarbij bestaande instrumenten eerder en beter benut worden. Kern ervan is dat de beoordeling van het ziekteproces èn de kansen op werk hand in hand gaan; totnutoe kwamen de kansen op werk nadien aan bod. Als de nieuwe aanpak succesvol is, wil het UWV die voor het gehele land invoeren.

Het UWV heeft de afgelopen tijd al veel maatregelen genomen om mensen die nog niet zo lang ziek zijn (kortdurend zieken) aan het werk te helpen. Deze groep staat minder ver van de arbeidsmarkt af waardoor de re-integratie sneller verloopt.

Minister Donner verwacht dat met de nieuwe, meer op werk gerichte aanpak van het UWV in 2013 5.000 personen minder in de Ziektewet komen. Tegelijk zouden 8.000 mensen meer met een Ziektewetuitkering aan de slag moeten zijn. Momenteel ontvangen ongeveer 85.000 personen een Ziektewetuitkering.

Het kabinet is al bezig met aanpassing van de Ziektewet. Afgelopen vrijdag heeft de minister een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waardoor de WW-uitkering niet langer verlengd wordt met de termijn dat een werkloze ziek is. Deze aanpassing moet zieke werknemers prikkelen zo snel mogelijk weer werk te zoeken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.