Donner: laag geschoold personeel meer helpen

0

Met ontslag bedreigde werknemers die door weinig scholing zwak staan op de arbeidsmarkt, moeten volgens demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) meer hulp krijgen.

Vaak hebben werknemers meer kennis door levens- en werkervaring dan ze met diploma’s bij sollicitaties kunnen laten zien. Om ze meer kans te geven op een nieuwe baan zouden werkgevers deze kennis vaker moeten laten vastleggen in erkende ervaringscertificaten of -profielen.

Ervaringscertificaten

De CDA-bewindsman zei vrijdag dat hij werkgevers wil verleiden vaker ervaringscertificaten (EVC’s) aan te vragen door de overheid ruimhartiger een deel van de kosten te laten vergoeden. Volgens Donner benutten werkgevers de subsidieregeling nu mondjesmaat, omdat die voor een te beperkte groep werknemers geldt.

In de aanpak van de economische crisis besloot het kabinet vorig jaar werkgevers een vergoeding te geven als zij proberen werknemers sneller van werk-naar-werk te begeleiden. Nu krijgen werkgevers alleen een vergoeding als ze personeel zonder een zogeheten startkwalificatie, ofwel een diploma op het niveau van mbo-2, helpen. Straks gaat de subsidie ook gelden voor mensen met een hogere opleiding, die geholpen zijn met een EVC.

Verder wil de minister de aanvraagprocedure vereenvoudigen. Zo moeten grotere werkgevers bij meerdere ontslagen in een keer verschillende EVC-trajecten kunnen aanvragen. Donner hoopt dat werkgevers en vakbonden hierdoor bij reorganisaties vaker in sociaal plannen afspraken maken over het vastleggen van de kennis van het personeel in erkende certificaten en profielen.

Scholing

Ook wil de minister dat meer wordt geïnvesteerd in de kennis van flexibel personeel. Hij vreest voor een tweedeling tussen vaste werknemers en flexkrachten. Donner wil daarom ook de zogenoemde scholingsbonus voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) laten gelden. Deze is bedoeld voor mensen die kort zonder werk zitten en wat extra opleiding nodig hebben, om snel weer aan de slag te komen.

Volgens de minister vangen nu bijvoorbeeld in de bouw met de crisis vooral zelfstandigen ,,als flexibele schil” de klappen op. Met collega-bewindslieden van Financiën en Economische Zaken hoopt hij de eenpitters vooral te helpen met een betere voorlichting en benutting van bestaande steun en regels.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.