Dit zijn nieuwe aanpassingen in Wet Arbeidsmarkt in Balans

0

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is aangenomen door de Tweede Kamer. Er zijn amendementen en moties aangenomen waardoor er nog een en ander wijzigt in de nieuwe arbeidswet, bijvoorbeeld in de proeftijd, payroll en seizoensarbeid.

1. Geen proeftijd tot 5 maanden voor vaste contracten

In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond een verlening van de maximale proeftijd bij contracten voor onbepaalde tijd tot vijf maanden. Dit voorstel wordt geschrapt. De proeftijd voor contracten van twee jaar of langer blijft maximaal twee maanden.

2. Payrollwerknemers krijgen gelijkwaardige pensioenrechten

In het wetsvoorstel krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn in gelijke of vergelijkbare functie bij de werkgever. Toegevoegd is dat payrollwerkgevers ook moeten zorgen voor een pensioenregeling die aansluit bij de pensioenpremies in de betreffende sector of bij minstens de gemiddelde werkgeverspremie voor pensioen in Nederland.

3. Gesprek over aangepaste regels voor seizoensarbeid

Bepaalde sectoren zijn afhankelijk van klimatologische of seizoensgerelateerde omstandigheden, denk aan de land- en tuinbouw en sportsector. In deze sectoren zijn knelpunten rondom de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans te verwachten. Daarom wil de regering dat er gesprekken met sociale partners worden gevoerd over de specifieke knelpunten. Zo nodig kan er naar maatwerkoplossingen worden gezocht.

4. 48 miljoen euro scholing naar het mkb

Dit bedrag is bedoeld voor het ondersteunen van werkgevers bij het stimuleren van de leercultuur in het mkb, inclusief bedrijfsscholen en bij- en omscholing. Doel is om te zorgen dat werknemer duurzaam inzetbaar blijven in de snel veranderende arbeidsmarkt en om het mkb aantrekkelijk te maken

Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. In totaal zijn 3 amendementen en 9 moties aangenomen. Deze worden nog in een nota van wijzigingen verwerkt.

Meer lezen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB):
Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer
Kamer debatteert over Wet Arbeidsmarkt in Balans

Lees meer over:

Over Auteur