Dit moet HR lezen in september

0

Wat moet je lezen om bij te blijven in je vakgebied? Dr. Job Hoogendoorn selecteert iedere maand de belangrijkste boeken en publicaties die jij als HR-professional kunt lezen ter inspiratie. Deze maand aandacht voor leiderschap, de arbeidsmarkt en flexwerk.

Verwachtingen voor de arbeidsmarkt in 2018

Op 16 augustus publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) de Actualisatie van de Middellangetermijn Verkenning voor de periode van 2018 – 2021. Een opgewekt beeld. Het herstel na de grote recessie van 2007 tot 2013 zet in de periode 2018-2021 door, zowel internationaal als in Nederland. De wereldeconomie groeit met gemiddeld 3,9% per jaar en die in het eurogebied met 1,8%. De groei van de Nederlandse economie komt op 1,8 % per jaar. De werkgelegenheid groeit gemiddeld met 0,9% per jaar, groei van het arbeidsaanbod blijft gemiddeld over deze periode hier iets bij achter. De werkloosheid neemt ten opzichte van 2017 licht af naar een niveau van 4,6% van de beroep-bevolking in 2021. Ten opzichte van de recente vier jaren van lage inflatie (gemiddeld 0,5% in de periode 2014-2017) trekt de inflatie aan naar gemiddeld 1,5%. Belangrijke factoren hierbij zijn hogere arbeidskosten en hogere invoerprijzen. De contractlonen nemen met 2,3% per jaar toe, mede door de krappere arbeidsmarkt.
CPB – Actualisatie van de Middellangetermijn Verkenning

Flexcontracten

De jongste Flexbarometer laat zien dat het aantal flexcontracten nog steeds een licht groeit. Het aantal ZZP’ers blijft stijgen, terwijl het aantal ZMP’ers (zelfstandigen met personeel) min of meer stabiel blijft. Een derde van de zzp’ers meldt dat hij/zij zzp’er is geworden om zelf te kunnen bepalen hoeveel en wanneer er gewerkt wordt. Vrouwen verzorgen een kleine meerderheid (51%) van de flexibele contracten. Bijna een derde (32%) van de flexwerkers heeft een lage opleiding, tegen 17% van de werknemers met een vast contract. Van de Nederlandse werknemers werkt nog 60,5% op een vast contract. De groeiende werkgelegenheid zorgt ook voor veel flexcontracten voor werknemers die hun debuut op de arbeidsmarkt maken. Van de werknemers zonder vast contract zegt 40%: ‘ik heb geen vast contract want ik ben pas in dienst’. Slechts 17% van de werknemers met een tijdelijk contract heeft uitzicht op een vast contract. De horeca blijft koploper qua flexwerk; 52,6% van de werknemers in de horeca heeft een flexcontract.
Flexbarometer, tweede kwartaal 2017

Diversiteit

Bert Overbeek heeft een vlotte pen en weet regelmatig een breed publiek te bereiken. In zijn nieuwste boek ‘Diversiteit’ besteedt hij aandacht aan verschillende vormen van diversiteit en verkent hij de oorzaken van het ontstaan van diversiteit en discriminatie. Daarbij kijkt hij naar nationale cultuurverschillen met dimensies als bijvoorbeeld machtsafstand, individualisme, masculien/feminien en onzekerheidsvermijding. Ook laat hij zien hoe we de Nederlandse cultuur kunnen typeren. Overbeek vraagt zijn lezers om zelfreflectie: sta ik wel open voor andere culturele invalshoeken en hoe zeer laat ik mij in mijn denken en handelen onbewust leiden door een ‘eng’ Nederlands perspectief ? Van leidinggevenden worden steeds meer interculturele competenties verwacht. Overbeek geeft aan hoe de aan- of afwezigheid van deze competenties beoordeeld kan worden en hoe deze competenties versterkt kunnen worden. Tot slot biedt hij een negental cases over diversiteit in het dagelijks leven.
Diversiteit – Benut de kracht van verschillen in organisaties, Bert Overbeek, Futuro Uitgevers, 1e druk 2017, 153 blz., 22,95 euro.

Leiderschap

Begin van deze zomer bracht Mickey Huibregtsen zijn boek ‘Management Made Simple’ uit. In dit boek vat hij zijn ervaring van bijna dertig jaar als adviseur bij McKinsy, vele ministeries en talloze NGO’s samen. Dat doet hij in een groot aantal simpele inzichten, die relevant kunnen zijn voor managers op elk niveau in vrijwel elke organisatie. Hierbij is zijn uitgangspunt, dat de wereld onvermijdelijk steeds complexer en onzekerder wordt, dat emoties een steeds grotere, zo niet dominante, rol gaan spelen en dat complexiteit alleen maar met eenvoud bestreden kan worden. Daarbij staat de menselijke maat voorop. Huibregsten gaat wilde stellingen niet uit de weg, zoals ‘de overheid is het voornaamste obstakel in de creatie van werkgelegenheid door het heffen van contraproductieve belastingen en overbodige regelingen’. Of: ‘meer en beter samen werken op alle niveaus en in alle sectoren, zou het Bruto Nationaal Product en daarmee onze welvaart binnen de kortste keren met 20 tot 30% kunnen doen stijgen’. Maar ook: ‘aandeelhouderswaarde als dominante doelstelling is totaal uit de hand gelopen; grote ondernemingen zijn primair maatschappelijke instituties’. De lessen die Huijbregtsen over wil dragen bestrijken een breed terrein: bedrijfsomgeving, strategie, organisatie, leiderschap en management instrumenten. Met als slotvraag: ‘waarom managen we eigenlijk?’
Management Made Simple, Mickey Huibregtsen, Dexter, 1e druk, 2017, 171 blz., 19,95 euro (engelstalig).

Heb jij een interessante leestip voor de redactie? Mail redactie@xperthractueel.nl.

  • Dit artikel is een samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>

 

Lees meer over:

Over Auteur

Dr. Job Hoogendoorn is auteur bij XpertHR. Ook is hij partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de parttime master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Hij publiceert over HRM, SHRM, HR Planning, talent management, MD, opleiding en ontwikkeling en medezeggenschap. Voor vragen kun u mailen aan jhoogendoorn@rsm.nl.