Dit is de status van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

0

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe arbeidswet is nog in behandeling. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken.

28 mei 2019

De Eerste Kamer is akkoord met de Wet Arbeidsmarkt in balans. Lees meer >>>

20 en 21 mei 2019

Tijdens het debat werden verschillende moties ingediend. Zo gaat de motie-Schalk (SGP) over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar en de motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) over voorstellen voor nieuw ZZP-beleid. Lees het verslag >>>

19 maart 2019

Voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer. De commissie streeft (vooralsnog) naar plenaire afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor de Kamerwisseling in juni 2019

12 maart 2019

Verschillende deskundigen waaronder professor arbeidsrecht Evert Verhulp, professor arbeidsrecht Femke Laagland en professor arbeidsrecht Willemijn Roozendaal hebben hun oordeel over de WAB gegeven in de Eerste Kamer. Een verslag van de bijeenkomst is hier te lezen >>>

5 februari 2019

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Een overzicht van aangenomen moties en amendementen is hier te vinden. De wet is op een aantal punten aangepast:

 • De verlengde proeftijd van maximaal vijf maanden bij contracten voor
  onbepaalde tijd is geschrapt.
 • Er is een uitzondering gemaakt op de hoge WW-premie voor contracten met
  jongeren onder 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week arbeid verrichten.
 • De mogelijkheid is toegevoegd om bij cao af te wijken van de regels voor
  oproepovereenkomsten voor zo ver het gaat om functies die als gevolg van
  klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden
  per jaar kunnen worden uitgeoefend door dezelfde werknemer.

3 december 2018

Een commissie uit de Tweede Kamer voert gesprekken over het wetsvoorstel met experts en deskundigen.

6 november 2018

Voorstel Wet arbeidsmarkt in balans naar Tweede Kamer.

 • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. In XpertHR vindt u een uitgebreide wetgevingskalender waarin precies wordt bijgehouden hoe de vorderingen zijn van gedane wetsvoorstellen. Ook wordt er duidelijk uitgelegd wat het voorstel gaat betekenen voor de praktijk. Bekijk de wetgevingskalender >>>
Lees meer over:

Over Auteur