Deeltijdontslag mag niet. Ontbinding afgewezen.

0

Door tegelijkertijd een ontbindingsverzoek in te dienen en de werknemer een aanbod doen voor een kleiner dienstverband, probeert de werkgever volgens de kantonrechter de beleidsregels van het UWV te omzeilen.

Die staan namelijk geen deeltijd ontslag toe. Als de kantonrechter het ontbindingsverzoek zou toewijzen, zou hij tornen aan de ontslagbescherming.

De situatie

Een werkneemster die inmiddels twee jaar arbeidsongeschikt is, verricht 3 uur per week passende arbeid. De werkgever vraagt het UWV voor deze werkneemster een ontslagvergunning af te geven. Maar die wordt geweigerd. Er is nog een herplaatsingsmogelijkheid omdat de werkneemster nog drie uur per week werkt.

 

De vordering

De werkgever verzoekt nu de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster te ontbinden. De werkgever wil geen ontslagvergoeding betalen maar is wel bereid de werkneemster een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden voor 3 uur per week, op basis van de huidige arbeidsvoorwaarden en met behoud van anciënniteit.

 

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat het verzoek er op neer komt dat de werkgever de huidige arbeidsomvang van 19,8 uur per week wil terugbrengen naar 3 uur per week. De werkneemster is volgens de werkgever een gewaardeerde kracht maar er is sprake van een complexe re-integratie- en herplaatsingsproblematiek. De weg die de werkgever nu kiest, ontbinding, is naar het oordeel van de kantonrechter niet de juiste. Voor een ontbinding moet sprake zijn van veranderde omstandigheden die vergen dat de dienstbetrekking zo snel mogelijk eindigt. Dat is hier niet het geval. De rechter realiseert zich dat de weg van opzegging geblokkeerd wordt door de 3 uur arbeidsgeschiktheid omdat het UWV geen toestemming mag geven voor een deeltijd ontslag. Maar het verzoek van de werkgever is regelrecht gericht op het omzeilen van de beleidsregels van het UWV. Door in dit geval, zonder dat er een zwaarwegende veranderingen in de omstandigheden zijn, toch te ontbinden zou de kantonrechter tornen aan het stelsel van de sociale zekerheid en de ontslagbescherming. Het verzoek tot ontbinding wordt wegens gebrek aan een gewichtige reden  afgewezen.

 

LJN BL6533
Kantonrechter Sittard-Geleen
Eerste aanleg
Ontbinding
04 maart 2010
Door mr. Ingrid Kooiman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.