‘Deel HR-instrumentarium over datum’

1

Een deel van het HR-instrumentarium is over de datum. Er is een meer duurzame benadering van werknemers nodig om de structurele veranderingen het hoofd te bieden.

Dat zegt Hans van der Steen van AWVN naar aanleiding van de Arbeidsvoorwaardennota 2011.

In die Arbeidsvoorwaardennota 2011 wordt zwaar ingezet op duurzame inzetbaarheid, zegt Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN. Is dat nieuw? Niet echt. ‘Maar het is wel belangrijk. Er zijn twee structurele veranderingen op komst, en daar moeten we op inspelen. In de eerste plaats is er binnenkort sprake van een krappe arbeidsmarkt, voor het eerst in 25 jaar. Als straks de economie weer groeit, moeten we dus meer werk doen met structureel minder mensen. Mensen moeten dus langer werken, waarbij we optimaal gebruik maken van de menskracht.’
De tweede verandering is de oriëntatie van mensen op de arbeidsmarkt: ‘Er wordt al veel geschreven over de combinatie werk-privé, maar dat is pas het begin. Ik denk dat bedrijven meer kunnen doen om het voor mensen mogelijk te maken om bij hen te komen werken. Ik ken bedrijven die nu al inventariseren hoeveel mantelzorgers ze in dienst hebben, dat kan oplopen tot soms 25 procent. Als er op mensen meer druk komt om dat soort onbetaald werk met hun baan te combineren, komt er ook meer druk op werkgevers om dat allemaal mogelijk te maken.’

Werken

Waar het dus op neerkomt is dat werkgevers het een en ander kunnen doen om werken beter mogelijk te maken: ‘Kijk naar inzetbaarheid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat mensen fysiek en mentaal weerbaar zijn, en dat ze het leuk vinden om bij je te werken.’
Tegelijk constateert Van der Steen dat een deel van het arbeidsvoorwaardenbeleid en het HR-instrumentarium over de datum heen is: ‘Ik denk dat we op de terugweg zijn van generiek toepasbare HR-instrumenten, die hebben hun langste tijd gehad. Wel geloof ik steeds meer in maatwerk. Ik denk bijvoorbeeld dat de hele instroom en doorstroom binnen organisaties tegen het licht kan worden gehouden, en dat we steeds meer toegaan naar het individu. Talent&developmentprogramma’s zijn leuk, maar ga investeren in de 1 op 1 relatie tussen leidinggevende en werknemer. Meer maatwerk in plaats van generiek kun je trouwens ook terugvinden in het beloningsbeleid.’

Voorwaardelijke loonstijging

Eerder werd al bekend dat de AWVN adviseert om in 2011 alleen in te stemmen met structurele loonsverhogingen als daar besparingen tegenover staan. Van der Steen: ‘Het is verstandig om te zeggen: werknemers krijgen er in 2011 1 procent bij. Die 1 procent is in principe eenmalig, maar kan in 2012 structureel worden als blijkt dat bepaalde prestaties zoals een lagere energierekening of efficiëntiewinst dan zijn behaald.’
Ook kan een structurele loonsverhoging worden gekoppeld aan afspraken over verhoging van de arbeidsproductiviteit, zoals invoering van flexibele werktijden. Zo wordt volgens AWVN eerst geld ‘verdiend en dan pas verdeeld’.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. JohnInspirator op

  Hoezo krapte op arbeidsmarkt? Werkgevers moeten meer lef tonen om meer ouderen aan te nemen. En als er een tekort aan resources is dan over de grenzen werknemers aantrekken en laten inburgeren. Te denken aan de Filipijnen, het grootste exportland van werknemers en evt. Aziaten of andere EU-landen.

  Mensen moeten zich nog meer bewust worden van hun ik, Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik en dan kun je spreken van duurzame inzetbaarheid, wherever!

  Het nog meer toepassen van flexibele contracten tot maximaal 7 jaar, via doorstromen >> uitstromen. Dit maakt en houdt de werknemer flexibel in z’n geest en mobiel!

  Werkgevers en Werknemers bieden elkaar maatwerk op basis van functie, competenties en prestatiebeloning!

  Al met al, wij moeten juist Vooruit Denken en Doen i.p.v. ons angst laten aanpraten of praten waarom iets niet kan!

  Tot slot:
  Zelfbewustzijn geeft vermogen tot verandering i.c.m. positief denken en leidt enkel naar passie en succes en een hogere kwaliteit van leven!