De risico’s van flexibele arbeid

4

Flexibele arbeid stijgt explosief. Werkgevers geven de voorkeur aan tijdelijke contracten, oproepkrachten en uitzendarbeid. Door de economische crisis zijn ze niet zeker van voldoende werk op langere termijn. Ze mijden het risico van extra kosten door opzegtermijnen en ontslagvergoedingen.

Ook willen ze besparen op de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Voor flexibele arbeidskrachten is er immers het vangnet van de sociale zekerheid. Dat gaat goed als de werkgever zich aan de regels rond flexwerken houdt. Lang niet altijd lukt dat.

Loondoorbetalingsplicht

Het komt voor dat een afdelingshoofd naast de telefoon een lijstje heeft met mensen die men kan bellen als er iemand niet komt opdagen. Vaak worden dan steeds dezelfde mensen gebeld. Te laat ontdekt men dat door herhaalde oproepen een doorlopend dienstverband is ontstaan. De werknemer heeft dan bij ziekte recht op loondoorbetaling.

Recentelijk dook er weer een uitspraak op van een rechter in een zaak van een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Hij oordeelde dat er sprake is van de verplichting tot loondoorbetaling als de werknemer wegens ziekte niet is opgeroepen voor een nieuwe klus. Uit die uitspraak blijkt dat het UWV ook steeds alerter wordt op constructies waarmee werkgevers proberen de loondoorbetalingsplicht te vermijden.

Verzekering

Het is zaak dat werkgevers zorgen dat ze goed verzekerd zijn voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Zo’n ziekengeldverzekering moet dan wel betrekking hebben op ál hun werknemers, ongeacht de aard van het dienstverband. Dat geldt helemaal voor de verzekering voor WGA-eigenrisicodragen.

Riskant

Ten onrechte wordt verondersteld dat WGA-uitkeringen aan arbeidskrachten met een oproep- of tijdelijk contract nooit voor rekening van de eigenrisicodrager komen. Sommige werkgevers sluiten ze daarom uit van de dekking van hun verzekering voor WGA-eigenrisicodragen. Ze betalen alleen premie over het loon voor werknemers met een vast dienstverband. De praktijk leert dat dit uiterst riskant is. Als een flexibele arbeidskracht volgens het UWV toch onder het eigen risico valt, dan wordt het bedrijf opgezadeld met de bijna ondraagbare last van 10 jaar WGA-uitkering. Als het bedrijf daardoor failliet gaat draait de verzekeraar alsnog op voor de kosten. Die moet immers garant staan voor het volledige personeel, ongeacht de aard van het dienstverband.

Einde aan truc

Je zou dus verwachten dat verzekeraars niet aan bovengenoemde constructies meewerken. Toch zijn er een paar verzekeraars die dat nog steeds doen. Het is niet verwonderlijk dat dat juist de verzekeraars zijn die de grootste verliezen hebben geleden op hun portefeuille voor WGA-eigenrisicodragen. Waarschijnlijk komt er binnenkort ook een definitief einde aan deze truc.

Als het wetsvoorstel voor modernisering van de Ziektewet door de Eerste Kamer is aangenomen, dragen werkgevers voortaan altijd de kosten voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Een goede verzekering wordt dan belangrijker dan ooit. Werkgevers kunnen dat beter nu vast regelen, dan komen ze straks niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Hasko van Dalen, onafhankelijk deskundige op het gebied van pensioenen, sociale zekerheid en employee benefits.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

  1. Dick Klinkhamer op

    CV's en motivatiebrieven zijn om meerdere redenen niet meer van deze tijd en zullen worden vervangen door software. De voorhanden zijnde apps, video's en assessments zullen het m.i. echter ook niet worden. Ik denk dat het uiteindelijk casusmodellen worden om bezieling, authenticiteit en vindingrijkheid te meten. Koud en na gefingeerde (STARR door werkgever en werknemer ingebrachte) gebeurtenissen.

  2. Sevan Barsamoglu op

    Dank voor je reactie Dick. Uiteindelijk blijft het een uitdaging voor werkgevers om op de juiste gronden iemand aan te nemen. Een CV zegt wat dat betreft heel weinig. Dit blijkt onder meer uit Amerikaans onderzoek naar selectiemethodes (Schmidt & Hunter).

  3. Sevan Barsamoglu op

    Wat betreft het videosolliciteren: De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft op basis van andere uitgangspunten dan de wet. 'Een sollicitant moet de selectieprocedure moet kunnen doorlopen zonder een video in te sturen en mag daarbij op geen enkele manier het gevoel hebben dat het al dan niet insturen van een video invloed heeft op de uitkomst van de selectieprocedure.'