De Krom hekelt bemoeienis ILO op details

0

De internationale arbeidsorganisatie ILO moet volgens staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) minder gedetailleerd zijn en meer ruimte bieden aan landen om gezamenlijke doelen na te streven.

De Krom zei dat woensdag tijdens een ILO-vergadering in Genève, In reactie op kritiek op de Nederlandse Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Eis 35% arbeidsongeschikt te hoog
De ILO vindt onder meer de eis dat iemand ten minste 35 procent arbeidsongeschikt moet zijn voor een uitkering, te hoog. Volgens De Krom kan de ILO niet duidelijk maken waarom deze ondergrens te hoog is. Ook wijst hij erop dat de WAO-hervorming juist in samenspraak met werkgevers en de vakbeweging tot stand is gekomen.
 
‘Verdragen sluiten niet meer aan’
De staatssecretaris benadrukt dat uitgangspunten van de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, zoals betere werkomstandigheden en de bestrijding van kinderarbeid, nagestreefd dienen te worden. Maar sommige ILO-verdragen zijn volgens hem opgesteld in de jaren 60 van de vorige eeuw en sluiten niet altijd meer aan bij huidige omstandigheden. Er moet volgens hem ruimte zijn voor landen om in te spelen op specifieke omstandigheden op de eigen arbeidsmarkt.
 
CNV bezorgd
CNV-voorzitter Jaap Smit is bezorgd over de opstelling van De Krom. Hij kan zich niet voorstellen dat de staatssecretaris bedoelt dat verdragen die Nederland heeft geratificeerd, niet hoeven te worden nageleefd. "Nederland zal zich ook wat betreft de WIA aan de verdragsbepalingen van de ILO moeten houden", aldus Smit. "Als een internationale organisatie je erop wijst dat deze wet tekort schiet, is het wel heel goedkoop om te roepen dat die organisatie zich daar niet mee moet bemoeien."
 
Volgens de CNV-voorzitter blijken mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en geen WIA-uitkering krijgen, moeilijk aan de slag te komen. Smit stelt dat de staatssecretaris zich beter kan inspannen om de positie van deze groep mensen te verbeteren, dan zijn pijlen op de ILO te richten.
 
De PvdA vroeg woensdag in de Tweede Kamer nog waarom De Krom een aangenomen motie van de partij over de ILO-kritiek op de WIA niet uitvoert. De PvdA en SP willen een debat hierover, maar regeringspartijen VVD en CDA eerst een brief.

(c) ANP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.