De inrichting van kantoren zal nooit meer hetzelfde zijn door Generatie Y

1

Generatie Y gaat een grote impact hebben op de werkplek. Het zou wel eens afgelopen kunnen zijn met de oude, vertrouwde vergaderruimtes. In plaats daarvan komen er ‘sociale ruimtes’.

Over enkele jaren is generatie Y de grootste generatie op de werkvloer, daarmee de generatie babyboomers verdringend.

Dit heeft grote gevolgen voor de wijze waarop kantoren en werkplekken ingericht (moeten) worden.

Uit onderzoek onder 15.000 medewerkers blijkt dat verschillend tegen de inrichting van de werkplek wordt aangekeken door de vijf onderscheiden generaties.

Generatie Y bijvoorbeeld vindt ‘een boeiende, inspirerende’ werkplek het belangrijkst. De kwaliteit van vergaderruimtes is voor deze generatie juist helemaal niet belangrijk. Voor babyboomers is dit precies andersom. Volgens de onderzoekers houden babyboomers van gestructureerde, face tot face-bijeenkomsten. Zo krijgen ze zaken voor elkaar. En iets dat werkt, wil je niet veranderen.

Generatie Y vindt snelle, informele en sociaal getinte bijeenkomsten prettiger. Daarbij wordt ook nog eens veelvuldig gebruik gemaakt van technologie om te communiceren. Het belang van lange bijeenkomsten in formele ruimtes neemt dan sterk af.

Een inspirerende werkplek is voor Generatie Y een plek waar werk en privé samenkomen. Deze generatie vindt het prettig als hun werkplek een beetje op thuis lijkt. Babyboomers willen juist voorkomen dat de werkplek op thuis lijkt. Zij willen werk en privé loskoppelen. Bij babyboomers is functionaliteit en efficiency veel belangrijker.

Een en ander heeft of krijgt grote gevolgen voor de werkplek. Volgens Alison Maitland, co-auteur van "Future work: How business can adapt and thrive in the new world of work" ziet Generatie Y werk als een activiteit, niet als een plek.

Grote bedrijven als Microsoft spelen daar al op in. De focus ligt op samenwerking en innovatie. Medewerkers hebben geen vaste plek meer. Medewerkers worden gestimuleerd om steeds een andere werkplek op te zoeken. Een plek die het beste past bij de werkzaamheden die op dat moment verricht moeten worden. Nieuwe kantoren zijn veel meer ingericht op variatie, hebben meer open ruimtes en de mogelijkheid om ’te loungen’. Een verandering van een ‘ik’ naar een ‘wij’ werkplek.

Voor babyboomers is dit een pijnlijke ontwikkeling. Zij hebben het idee dat ze hun hele leven gewerkt hebben om een eigen kantoor ’te verdienen’. Voor hen is dat een statussymbool. Voor Generatie Y is bijvoorbeeld het hebben van een iPad of een zekere mate van vrijheid veel meer een statussymbool.

Een organisatie zal aan moeten sluiten bij de voorkeuren van haar medewerkers. Alleen dan zullen ze gelukkig, betrokken en (optimaal) productief zijn. Iedere generatie heeft haar eigen voorkeuren en werkstijl. Daarmee moet rekening gehouden worden bij het inrichten van een kantoor. Slechts tegemoet komen aan de wensen en eisen van één generatie is contraproductief. Voor organisaties betekent dit dat variatie gewenst is.

Dit artikel, geschreven door Susanne Gargiulo, is te vinden op de site van CNN. Een leuk en informatief filmpje (10 minuten) over de verschillende generaties is te vinden op vimeo. 

Meer Mediascan »
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Andries F. Bongers op

    Er is niets mis met de conclusie v.w.b. de ontwikkeling van de nieuwe wijze van werken, maar hang dat nou niet op aan de zogenaamde generatie Y, want als deze theoretische benadering praktisch al bestaat (hoog opgeleid etc.) is dit maar een zeer gering gedeelte van de arbeidende populatie (minder dan 6%). Ook andere groepen (ik haat overigens deze indeling) zullen over het algemeen de nieuwe wijze van werken als een ondersteuning van hun streven naar autonimie ervaren. Ook de babyboomers! Het opdelen in generaties heeft meer weg van generaliseren, dan feitelijk juist is.