De flexibele schil als structureel instrument

6

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten fors bezuinigen. Is het niet omdat de inkomsten teruglopen, dan is het wel omdat steeds meer taken van centraal naar decentraal worden doorgeschoven zonder een bruidschat van het kabinet.

Dat betekent weliswaar een ‘bezuiniging’ voor de nationale begroting maar tegelijkertijd ook een lastenverhoging voor de lokale overheden. En voor 2012 is ook al een efficiëntiekorting van het gemeentefonds aangekondigd.

“Alle externen eruit!”
De standaardreactie bij van boven opgelegde bezuinigingen is meestal: “eerst alle externen eruit!” Veel gemeenten en waterschappen gebruiken hun flexibele schil van ingehuurde medewerkers vooral om snel in de bezetting te kunnen snijden. Vanuit onze ervaring als advies- en interim-bureau weten we dat dit een cyclisch verschijnsel is. Na verloop van tijd wordt toch weer schoorvoetend externe deskundigheid ingehuurd, omdat de specifieke vaardigheden en competenties teveel worden gemist.

Zelfs als organisaties moeten krimpen, kan met slim gebruik van de flexibele schil de dienstverlening van de overheid toch op peil worden gehouden. Om te beginnen krijgen bij krimp de achterblijvende medewerkers het een stuk drukker. Taken worden opnieuw verdeeld, iedereen krijgt er gewoon nog meer werk bij. Onbedoeld gevolg is dat niemand nog tijd heeft om zich drie weken voor 100% te concentreren op een rapport dat af moet, of om een stapel met bezwaarschriften weg te werken. Het gevolg? Stroperigheid en vertraging. Het inhuren van een tijdelijke medewerker is dan geen kostenpost, maar geeft juist een versnelling aan de uitvoering van het ambtelijke werk.

Sturen op kosten en resultaat
Preken voor eigen parochie? Ja, maar ook een redenering vanuit het eigenbelang van overheidsorganisaties. De flexibele schil wordt onderschat als instrument bij het realiseren van bezuinigingen op de personeelsbegroting. Door het actief inzetten van deskundigen vanuit een flexibele schil, kan het aantal vaste fte’s nog nét iets verder omlaag.

Met een flexibele schil kan de investering in bijvoorbeeld een beleidsrapport of een projectrapportage veel beter begrensd worden: je kunt een vaste prijs afspreken in plaats van ‘uurtje-factuurtje’. Waar je op de korte termijn duurder uit lijkt te zijn, begrens je als organisatie het risico op uitloop en vertraging en de daarbij horende meerkosten.

Ook zijn veel expertises en competenties niet doorlopend nodig. Een voorbeeld: als het gemeentelijk rioleringsplan eenmaal is vastgesteld, dan is uitgebreide rioleringskennis in eigen huis wel gemakkelijk, maar minder noodzakelijk. In dit soort gevallen kun je de flexibele schil handig inzetten voor activiteiten die maar eens in de paar jaar optreden, zoals het aanpassen van een bestemmingsplan of het opstellen van een structuurvisie. Het zelf aanwerven van tijdelijke specialisten, met alle administratieve rompslomp die daarbij hoort, pakt duurder uit dan tijdelijke inhuur via een bureau.

Ervaring bij de buren
Het voordeel van een flexibele schil is ook dat je over een langere periode steeds dezelfde deskundigen over de vloer krijgt, die de ambtelijke organisatie goed kennen. En dat voelt veel prettiger dan een consultant-in-krijtstreep die na zijn rapport weer met de noorderzon verdwijnt! Tenslotte nog een laatste, belangrijk argument voor de inzet van een flexibele schil: ingehuurde specialisten brengen waardevolle inzichten en ervaringen mee. Vanuit hun ervaring “bij de buren”, ontstaan soms leuke efficiëntieverbeteringen.

Hans Middendorp is business consultant Ruimtelijke Ontwikkeling + Water bij Balance – Advies + Projecten + Interim. 

Meer over de flexibele schil »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

6 reacties

 1. W.A. van Buren op

  Met name het ‘pluche’ bij de Waterschappen kan er inmiddels wel van af. Dit is een van de laatste overheidssectoren die behoorlijk smijt met gemeenschapsgeld door onnodige burocratie,het ons kent ons en the old boys network circuits. De waterprijs wordt al kunstmatig hoog gehouden….

 2. Ik heb net het eerste hoofdstuk van Society 3.0 uit.. dan is het voorbeeld van Waterschappen inderdaad wel erg wrang. Daar zit veel overhead en ‘non-value added’ activiteiten. Afgezien van het voorbeeld, geloof ik ook in de kracht/waarde van de flexibele schil mits met de juiste visie toegepast.

 3. Hans Doorenspleet op

  Toch een wonderbaarlijk fenomeen, die flexibele schil. Tot voor kort bestond die helemaal niet en als de term werd gebruikt was dat voor mensen die na fusie of reorganisatie op de nominatie stonden om de organisatie te ‘mogen’ verlaten.
  Nu opeens, zoals wel vaker gebeurt op internet, heeft iedereen het er over. En de een is er nog positiever over dan de ander.
  Dat terwijl het in beginsel een bijzonder eenzijdige benadering is van het voordeel voor de werkgever. Een overschat voordeel. De effecten voor de werknemer, diens ontwikkelingsmogelijkheden, flexibiliteit naar de toekomst toe: geen woord.
  In feite is de flexibele schil, zeker als die aan belang en omvang wint, een versterking van de mens als machine (kan maar een kunstje en doet dat vreselijk goed) gedachte, die al een aantal jaren (on?)bewust gaande is.

 4. @ Hans Doorenspleet
  Beste Hans, Ik ben het niet met je eens. Volgens mij begrijp jij er helemaal niets van.
  De flexibele schil bestaat absoluut niet uit mensen die, zoals jij dat noemt ‘maar ??n kunstje kunnen en dat vreselijk goed doen’ of ‘op de nominatie stonden om de organisatie te verlaten’. Onzin. De flexibele schil bestaat uit professionals op hun vakgebied die ervoor gekozen hebben zelfstandig verder te willen. Zij behartigen hun eigen zaakjes en dat doen zij over het algemeen heel goed. Zij willen niet (meer) dat anderen beslissingen voor hen nemen. Het zijn mensen die op hun vakgebied hun strepen al lang en breed hebben verdiend of voor wie de uitdaging iets op zelfstandige basis te gaan doen enorm veel energie en motivatie geeft. Je doet het immers voor jezelf.
  Maar het is ook een gevolg van de ontwikkelingen in de maatschappij. Deze mensen kiezen wel degelijk bewust voor vrijheid en willen de keuze hebben in wat zij leuk vinden. Dat is niet omdat zij op de nominatie stonden eruit te worden gebonjourd of omdat zij maar dat ene kunstje kunnen waar zij nu toevallig erg goed in zijn. Denk daar maar eens over na.

 5. schaduwfractielid op

  De Gemeenten moeten meer uit eigen personeel putten, of anders samen werking met buurt gemeenten. Ik vindt het een diskwalificatie van hun eigen personeel.

 6. @schaduwfractielid
  Gebruik maken van een flexibele schil heeft niets te maken met diskwalificatie van eigen personeel, maar met organisatorische keuzes ten aanzien van de rol die je wilt spelen (regie- of uitvoeringsorganisatie of …) en de daarbij passende kwantitatieve en kwalitatieve bezetting.
  Zeker in een organisatie waar alleen regie wordt gevoerd haal je de expertise van buiten. Dan liggen de kwaliteiten van de eigen medewerkers veel meer in onder meer het verbinden van netwerken en het bevorderen van de samenwerking.

  Samenwerken met omliggende organisaties kan soms een deel van de problematiek ondervangen, doordat je bijvoorbeeld gezamenlijk wel een bepaalde expertise in de lucht kunt houden. Maar ook daarbij is het kwantitatieve aspect relevant aangezien de continuiteit natuurlijk wel gewaarborgd moet kunnen worden.
  Als voorbeeld een bedrijfsarts. Met een aantal organisaties kun je natuurlijk een bedrijfsarts in dienst nemen, maar wat als die ziek wordt? Dan is het wellicht toch verstandiger om je gezamenlijk aan te sluiten bij een Arbodienst die meerdere bedrijfsartsen in dienst heeft.

  Veel organisaties (niet alleen overheidsorganisaties) hebben overigens nog weinig zicht op de talenten van hun medewerkers. Daar valt absoluut nog veel winst te behalen. In die zin ben ik het wel met je eens dat er meer uit eigen medewerkers gehaald kan worden.