Collectief ontslag toegestaan ondanks niet naleven wetgeving

0

Wet Melding Collectief Ontslag niet nageleefd, toch toestemming voor 22 van de 26 verzoeken.

Meubelbedrijf Kembo dient bij de kantonrechter 26 verzoeken tot ontbinding in. Het bedrijf heeft de voorgenomen ontslagen niet heeft gemeld bij de juiste vakbonden zoals het verplicht is op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Maar het niet toewijzen van de verzoeken zou een faillissement alleen maar dichterbij brengen. De financiële nood bij het bedrijf is nog niet zo groot dat ze geen ontslagvergoeding kan betalen, daarom moet  het bedrijf een (geringe) extra ontslagvergoeding aan de werknemers uitkeren.

De situatie

Vanwege de financiële noodsituatie dient het bedrijf Kembo 26 verzoeken tot ontbinding in bij de kantonrechter in plaats van voor hen ontslag aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf. Kembo heeft een aantal vakbonden uitgenodigd voor overleg, maar niet de vakbonden die de meeste werknemers in het bedrijf vertegenwoordigen. Het bedrijf heeft, ondanks de verplichting daartoe,  geen OR en heeft dus ook geen overleg met de OR gehad.

De vraag

Kembo vraagt de rechter de arbeidsovereenkomsten te ontbinden op een zo kort mogelijke termijn omdat de bank de kredietfaciliteiten heeft opgezegd en het bedrijf tot 1 april 2009 de tijd heeft gekregen om een oplossing te zoeken voor de financiële problemen.

Het oordeel

Op grond van de WMCO zouden de ontbindingsverzoeken niet in behandeling mogen worden genomen door de rechter. Maar gezien de financiële noodsituatie doet de rechter dat toch. Voor het niet naleven van de verplichtingen uit de  WMCO en de Wet op de Ondernemingsraden legt de kantonrechter de werkgever een ontbindingsvergoeding aan de werknemers op.

Vergoeding

De werknemers krijgen een beperkte vergoeding mee. De kantonrechter sluit aan bij wat vakbonden en werkgevers meestal afspreken bij reorganisaties om bedrijfseconomische redenen en bij wat gelet op de gerechtvaardigde belangen billijk is. Dat de overeenkomsten op korte termijn worden ontbonden, mag daarbij niet in het nadeel werken van de werknemers. Zij krijgen daarom een vergoeding mee die gelijk is aan de fictieve opzegtermijn. Verder vindt de kantonrechter het billijk dat Kembo de betrokken werknemers een aanvulling van 30% op de WW-uitkering betaalt. De duur van die aanvulling is 3 tot 27 maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband.

Kantonrechter of UWV WERKbedrijf

Dat het bedrijf hier kiest voor een ontbindingsprocedure via de kantonrechter in plaats van een ontslagaanvraag via het  UWV WERKbedrijf is niet een hele rare keuze. De werkgever had door de aanzegging van de bank geen tijd meer voor die laatste procedure. Die duurt in het geval van een collectief ontslag namelijk langer dan normaal. Het UWV wacht een maand met de behandeling van de aanvragen om de werkgever, vakbonden en OR de tijd te geven om te overleggen over een sociaal plan.  Die wachttijd kan overigens vervallen als de vakbonden akkoord gaan met het achterwege laten van de wachttijd.

Bron: LJN BH9988, BH9966, BH9974
Kantonrechter Utrecht
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 03 april 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.