Cao met lichtpunten voor lichtkoepelmaker

0

CNV Vakmensen heeft dinsdag 9 maart een principeakkoord gesloten voor de 80 medewerkers van lichtkoepelbouwer BIK Bouwproducten in Opmeer.

Onderhandelaar Tjitze van Rijssel is tevreden over het bereikte akkoord van dinsdag. “We hebben voor de mensen de koopkracht behouden en er zit zelfs mogelijk nog meer in. Tegelijkertijd hebben we een derde deeltijd-WW convenant kunnen afsluiten met gelijke kansen voor deelnemers en niet-deelnemers.”

De cao heeft een looptijd van 1 jaar, tot 31 december 2010. Per 1 januari worden de lonen verhoogd met 0,75 procent, op 1 juli volgt een eenmalige uitkering van 0,25 procent. Die kan nog eens worden uitgekeerd en met terugwerkende kracht tot 1 juli 2010 zelfs structureel worden met 0,5 procent als de geprognotiseerde bedrijfsomzet tenminste voor 80 procent is behaald op 31 december. Van Rijssel: “Dit houdt dus in dat voor de mensen de koopkracht reëel wordt behouden maar dat ze bovendien delen in de winst als het bedrijf het goed blijft doen. Dat is eerlijk, naar mijn smaak.”

Volgens datzelfde eerlijkheidsbeginsel heeft Van Rijssel ook bewerkstelligd dat er voor de derde keer een convenant voor deeltijd-WW is afgesloten. “Die deeltijd-opzet beoogt tevens dat mensen die door minder werkaanbod vrij vallen die vrijkomende tijd kunnen besteden aan verdere opleiding en scholing. Hypothetisch kun je dan veronderstellen dat deeltijd-WW’ers ten langen leste beter zijn geschoold dan de mensen die gewoon moeten doorwerken omdat het werkaanbod dit noodzakelijk maakt. Wij hebben nu afgesproken dat de niet-deeltijders ook aanspraak kunnen maken op die extra scholingsmogelijkheden. Het totale personeelsbestand wint hier dus mee.

Dat is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen in mijn optiek. Datzelfde geldt tevens voor de afspraak die we hebben bedongen dat de onderneming nieuwe vacatures in eerste instantie openstelt voor Wajongers.”

BIK Bouwmaterialen in Opmeer maakt lichtkoepels voor woningen en kantoren en ‘lichtstraten’ voor grotere projecten in de utiliteitsbouw.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.