Cao-akkoord voor 400.000 werknemers in Metaal & Techniek

0

Sociale partners in de Metaal & Techniek hebben een principeakkoord bereikt. Vakbonden en werkgevers slaan de handen ineen om de sector door de crisis te helpen.

De bedrijfstak Metaal en Techniek kent circa 35.000 werkgevers en 400.000 werknemers

In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over opleidingen. ‘We vinden het belangrijk dat vaklieden zich in de sector kunnen blijven ontwikkelen, ook in deze moeilijke tijd’, aldus Hep van Luunen, onderhandelaar van werkgeverskoepel FWM. ‘Alleen door goede afspraken over opleiding, terugkeer naar de sector en het uittreden van oudere werknemers, kunnen we dat voor elkaar krijgen. Geprobeerd wordt overtollige vaklieden te behouden voor de sector door ze bijvoorbeeld als leermeester in te zetten.’

De overeengekomen cao’s kennen een looptijd van 1 december 2009 tot en met 31 maart 2011. Het principeakkoord betreft de cao’s van het varrosseriebedrijf, de goud- en zilvernijverheid, het isolatiebedrijf, het metaalbewerkingsbedrijf, het motorvoertuigenbedrijf en het tweewiielerbedrijf en het technisch installatiebedrijf.

Loonsverhoging

Het principeakkoord omvat een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. In 2010 wordt deze loonsverhoging omgezet in 3,5 extra vrije dagen voor werknemers, zogenoemde ‘Crisis-Bestrijdings-Dagen’. 

‘Werkgevers kunnen die dagen na overleg met de werknemers inzetten op momenten dat er niet zo veel werk is. Wanneer een werkgever die mogelijkheid niet kan of wil gebruiken, krijgen de werknemers het geld in een eenmalige uitkering van 1,5 procent op uiterlijk 1 oktober 2010.’ Per 1 februari 2011 worden de lonen met 1,5 procent structureel verhoogd. 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.