Brancheweek voor de agrarische sector

0

UWV WERKbedrijf en LTO organiseren een serie landelijke brancheweken voor het bedrijfsleven.

De eerste brancheweek – die voor de land- en tuinbouw – wordt van 8 tot en met 12 maart a.s. gehouden. De brancheweek is een co-productie van UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) en de LTO-organisaties. Tijdens de week organiseren de partijen banenmarkten, werkgeversbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Ook is er aandacht voor leer-werktrajecten en stages.

Doel van de brancheweek is om vraag en aanbod van agrarisch werk op zo’n manier bij elkaar brengen, dat de kans op succes zo groot mogelijk is. Ondernemers zitten vaak te springen om gemotiveerde medewerkers en een toenemend aantal mensen is op zoek naar werk.

Brancheservicepunten
Sinds vorig jaar zijn er twee zogenoemde Brancheservicepunten, gevestigd in Zwolle en Venray. In de servicepunten werken UWV WERKbedrijf en de LTO-organisaties samen aan het vervullen van vacatures. Werkgevers krijgen er daarnaast hulp bij het opstellen van vacatures. De brancheservicepunten spelen een centrale rol in de brancheweek. In samenwerking met onder meer LTO Noord, ZLTO en LLTB organiseren ze banenmarkten, werkgeversbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Ook is er aandacht voor leer-werktrajecten en stages. Met de brancheweek willen de partijen gemotiveerde mensen naar de land- en tuinbouw trekken, het imago van de bedrijfstak verbeteren en de totale vraag naar (seizoen)werk in kaart brengen.

Inzet van beide organisaties is om meer Nederlanders te stimuleren om in de tuinbouw aan het werk te gaan. Eén van de wervingsacties wordt gevoerd aan de hand van een vernieuwde ‘oogstkalender’. Het WERKbedrijf en gemeenten willen hiermee geschikte kandidaten tijdig beschikbaar krijgen. Zeer bepalend is de motivatie van potentiële medewerkers om in de agrarische sector aan de slag te gaan.

Seizoenswerk
De samenwerking tussen de partijen betreft ook de werving van personeel uit andere EU-landen. Hiertoe is in juli 2009 de website seasonalwork.nl gelanceerd. Werkgevers kunnen voor seizoenswerk personeel werven uit alle EU-landen. Inmiddels zijn ruim tweeduizend werkzoekenden geregistreerd op de website. Het gaat overwegend om werknemers die ervaring hebben met agrarisch werk en die zonder werkvergunning in Nederland mogen werken. Werving van personeel via deze verplichte Europese website is één van de toetsingscriteria bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning.

Meer informatie: UWV Werkbedrijf >>

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.