Boetebeding vergeten in vaststellingsovereenkomst

0

Een vaststellingsovereenkomst moet zeer zorgvuldig worden opgesteld. Door het maken van nieuwe afspraken worden bedingen uit eerdere overeenkomsten soms overruled zonder dat de partijen daarbij stilstaan. In deze rechtszaak was geen boetebeding bij het overtreden van het relatiebeding opgenomen. Een dure grap voor de werkgever.

De situatie

Een detacheringsbureau en een consultant beëindigen in overleg de arbeidsovereenkomst tussen hen, omdat ze gebrouilleerd zijn. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarin staat dat het concurrentiebeding niet van toepassing is en het relatiebeding wel, voor de duur van 1 jaar, voor vier specifiek benoemde klanten. Over dat relatiebeding is uitgebreid onderhandeld. De werkneemster vindt dat het beter geformuleerd moet worden, en de werkgever heeft aangeboden het beding helemaal te laten vervallen als de werkneemster afziet van toepassing van de kantonrechtersformule op de ontslagvergoeding.
Na haar uitdiensttreding krijgt de werkneemster diverse verzoeken van een van de klanten die in de vaststellingsovereenkomst zijn genoemd om daar te komen werken. De werkneemster vraagt schriftelijk toestemming aan de ex-werkgever om toch bij die klant aan te slag te mogen. De werkgever wil alleen toestemming geven als de werkneemster 3 maandsalarissen betaalt. De werkneemster wil dat niet en gaat uiteindelijk zonder toestemming toch aan de slag.

In kort geding: boete van €22.925

De ex-werkgever spant een kort geding aan. De werkneemster moet van de rechter stoppen met haar werk voor de klant en een, door de rechter gematigde, boete betalen van 22.925 euro.
De werkneemster is het niet eens met deze uitspraak en gaat in hoger beroep.

Het oordeel in hoger beroep

Het hof oordeelt dat de werkneemster wel het relatiebeding heeft overtreden: ze heeft het beding erkend door eerst schriftelijk toestemming te vragen en is daarna, zonder toestemming, toch aan de slag gegaan. Maar een boete hoeft ze niet te betalen. In de vaststellingsovereenkomst is geen boetebeding opgenomen. Nu zegt dat nog niet alles want behalve naar de tekst kijkt het hof ook naar de bedoelingen en de verwachtingen die de betrokken partijen van elkaar mochten hebben.

Nieuwe afspraak
In dit geval hebben de partijen volgens het hof een nieuwe afspraak gemaakt over het relatiebeding: ze hebben er uitgebreid over onderhandeld. De werkneemster heeft nog aangedrongen op een nadere precisering van het beding. Omdat ook uit geen van de stukken blijkt dat er over een boete bij overtreding is gesproken, komt het hof tot de conclusie dat er geen boetebeding van toepassing is.

Alles regelen en benoemen
In een vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd wat op dat moment ‘ rechtens geldt’ tussen de partijen. Dat kan afwijken van eerdere overeenkomsten die ze gesloten hebben. Juist daarom is het belangrijk precies te formuleren en te verwijzen naar alle toepasselijke regelingen.
In de praktijk ontstaat vaak achteraf alsnog discussie over regelingen die niet besproken zijn, of niet geregeld zijn in de vaststellingsovereenkomst. De gevolgen van onduidelijke formuleringen komen meestal voor rekening van de werkgever. In dit geval had de werkgever veel geld kunnen besparen door in de vaststellingsovereenkomst te verwijzen naar het artikel over het boetebeding uit de arbeidsvoorwaardenregeling.

LJN BX6184
Hof Leeuwarden
Relatiebeding in vaststellingsovereenkomst
Hoger beroep
28 augustus 2012

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.