‘Bied vrouwen in de techniek parttime werk’

1

Van de vrouwen met kinderen die werkzaam zijn in de techniek overweegt 61 procent de sector te verlaten als de werkgever geen parttime mogelijkheden biedt. Van de mannen met kinderen maakt 5 procent dezelfde overweging.

Deze resultaten komen uit onderzoek van Intelligence Group onder ruim 26.000 respondenten. Eerder bleek uit het Arbeidsmarkt GedragOnderzoek dat vrouwen de techniek vaker en eerder verlaten dan mannen. De arbeidswensen van vrouwen veranderen sterk na het krijgen van kinderen, en in de techniek lijken werkgevers hier onvoldoende rekening mee te houden. Voor vrouwen zonder kinderen geldt dat 17 procent afhaakt bij het ontbreken van mogelijkheden om in deeltijd te werken.

Noodzaak

Van de totale Nederlandse beroepsbevolking wil ruim 50 procent van de vrouwen met kinderen parttime werken. In de techniek is 95 procent van de werknemers man. Werkgevers zien het niet als noodzakelijk om deeltijd werken aan te bieden, zegt Martin Hendriks, arbeidsmarktonderzoeker bij Intelligence Group. ‘Werkgevers in Nederland denken hierdoor onvoldoende mee met de arbeidswensen van technische vrouwen, met name die met kinderen. Doordat er in de techniek grote tekorten zijn aan gekwalificeerd personeel (en met name vrouwelijk talent) is het belangrijk dat werkgevers bewuster omgaan met de verschillen tussen doelgroepen op de arbeidsmarkt zoals mannen en vrouwen, maar bijvoorbeeld ook hoogopgeleiden en laagopgeleiden, en jongeren en ouderen’.

Wat vrouwen willen

Zowel vrouwen als mannen raken geboeid door een goed salaris. Technische vrouwen hechten meer waarde aan werkbeleving, zoals inhoudelijk interessant en uitdagend werk, de verantwoordelijkheid van de functie en zelfstandigheid. Mannen gaan meer voor de employer benefits, zoals een auto van de zaak of een bonusregeling. Dit verschil wordt minder groot als er alleen gekeken wordt naar hoogopgeleide technici. 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Technische functies lijden, qua aantrekkelijkheid, onder een relatief zwak imago, worden veelal door mannen vervuld en zijn – tengevolge van schaarste op de arbeidsmarkt -dikwijls nauwelijks in deeltijd te vervullen.
    Het werk voor vrouwen aantrekkelijker maken door uitsluitend op “deeltijd” te mikken is misschien wat kort door de bocht.
    In algemene zin zijn vrouwen relatiegerichter dan mannen. Zij houden dikwijls rekening met gevoelens en belevingen van anderen en verwachten dat anderen ook rekening met hen zullen houden.
    De werksfeer is, met name voor vrouwen, in belangrijke mate bepalend voor hun motivatie werkzaamheden uit te voeren. Veel vrouwen stellen de onderlinge werkrelaties centraal, verlangen waardering voor hun inzet maar ook ruimte voor het omgaan met andere belangrijke loyaliteiten in hun (prive-) leven (waaronder partner en gezin).
    Misschien is het zinvol om eens te onderzoeken hoe hun inzetbaarheid op een voor zowel werkgever als werknemer acceptabele manier kan worden geflexibiliseerd, rekening houdend met een gezonde balans tussen werk en prive.