Bezorgdheid over deels arbeidsongeschikten

0

Het CDA is bezorgd over de kansen op een baan voor deels arbeidsongeschikten, die onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vallen.

Volgens Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van de regeringspartij komen deels afgekeurde werknemers in de WIA te weinig aan het werk. Omtzigt gaat woensdag staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) in een debat over evaluatie van de regeling die ongeveer vijf jaar geleden in de plaats kwam van de WAO, vragen om een onderzoek hiernaar.

De CDA’er benadrukt de invoering van de WIA in zijn algemeenheid een succes te vinden, omdat het aantal langdurig zieken en arbeidsgehandicapten sindsdien drastisch is gedaald. Maar Omtzigt zegt wel zorgen te hebben, zoals die onder meer ook door de vakcentrale FNV zijn geuit over de positie van deels afgekeurde werknemers.

Volgens de FNV is weinig terechtgekomen van de afspraak met werkgevers dat werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard, aan de slag moeten blijven bij hun oude baas of geholpen moeten worden aan een andere werkplek. Meer dan de helft van deze groep zou nu werkloos zijn, en heeft met de invoering van de WIA geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Volgens de WIA is iemand volledig arbeidsongeschikt zodra hij voor 80 procent of meer is afgekeurd. Werknemers die tussen de 35 en 80 procent zijn afgekeurd, komen in de WGA-regeling terecht. Zij moeten zoveel mogelijk aan de slag en krijgen een aanvullende uitkering voor dat deel dat ze niet kunnen werken. Volgens de FNV kan dit een inkomensverlies van vele tientallen procenten betekenen en kunnen mensen onder het minimumloon terechtkomen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.