Bevoordelen vakbondsleden mag

0

Bij cao mogen voordelen voor vakbondsleden worden afgesproken mits die voordelen maar binnen de perken blijven.

De situatie

In een cao is bepaald dat aan vakbondsleden die bij het bedrijf werken bepaalde voordelen toekomen. Zij krijgen jaarlijks extra vergoedingen. Een aantal werknemers dat niet lid is van de vakbond stapt naar de rechter. Zij vinden dat de bevoordeling van de vakbondsleden strijdig is met het beginsel van gelijke beloning.

De vordering

De werknemers (eerste 70, later 56) menen dat zij direct gediscrimineerd worden omdat zij geen lid zijn van de vakbond. De bevoordeling van de vakbondsleden is volgens hen in strijd is met het rechtsbeginsel dat gelijke arbeid gelijk beloond moet worden en er is geen objectieve rechtvaardigingsgrond voor het verschil in beloning.

Het oordeel

Het hof oordeelt dat de wet niet verbiedt om vakbondsleden via een regeling in de cao te bevoordelen. Zo’n onderscheid mag gemaakt worden als het doel maar legitiem is en het middel passend. Maar de financiële prikkels mogen niet zo groot zijn dat er in feite geen vrijheid meer is om van het lidmaatschap af te zien, en de verschillen in beloning mogen ook niet disproportioneel zijn. Het hof oordeelt dat het doel, het georganiseerd overleg, in dit geval het middel van de  bevoordeling van georganiseerden rechtvaardigt. De niet georganiseerden profiteren immers van de inspanningen van de vakbond die door contributies van de leden wordt gefinancierd.
Het hof wijst de vorderingen van de niet-georganiseerde werknemers af.

JAR 2010/103
Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba
Bevoordeling vakbondsleden bij cao
Hoger beroep
30 maart 2010
 

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.