‘Betrek niet-vakbondsleden bij cao-overleg’

1

Ook voor niet-vakbondsleden zou een plaatsje moeten worden weggelegd bij cao-overleggen. Dat oppert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies. Volgens het overlegorgaan van onder meer werkgevers en vakorganisaties is het belangrijk dat er zo veel mogelijk werknemers bij de cao worden betrokken.

Het advies is een reactie op een adviesaanvraag van toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp. Aanleiding voor de adviesaanvraag waren enkele debatten in de Tweede Kamer over het stelsel van cao’ s en algemeen verbindend verklaring.

Individualisering
Nu hebben cao-afspraken nog wel voldoende draagvlak, maar met het oog op de toekomst doen vakbonden en werkgevers er goed aan hier meer aandacht aan te besteden. Tal van ontwikkelingen, zoals individualisering, veranderingen op de arbeidsmarkt en de teruglopende organisatiegraad van het personeel, maken dat er vragen worden gesteld bij de bestaande situatie, constateert de raad.

Zzp’ ers
Zo komen er steeds meer zzp’ers bij, die als zelfstandige ondernemers in beginsel niet onder de cao vallen. Daarnaast neemt het aantal buitenlandse werknemers toe, die vaak op buitenlandse arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn in Nederland.

Draagvlak

De arbeidsvoorwaarden van ongeveer 80 procent van de Nederlandse werknemers worden bepaald door een cao. Draagvlak voor deze afspraken is daarmee tegelijkertijd ook draagvlak voor de arbeidsverhoudingen in ons land, aldus de SER.

ANP / SER

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Katrien Hugenholtz op

    Het lijkt mij een prima initiatief om niet-vakbondsleden op een of andere manier te betrekken! Het teruglopen van de organisatiegraad brengt soms ongewenste situaties met zich mee. Met name bij de totstandkoming van sociaal plannen in kleinere organisaties blijkt dat bonden nauwelijks de rol oppakken. Steeds meer werkgevers willen bijvoorbeeld via Ondernemingsraden onderhandelen over sociaal plannen en arbeidsvoorwaarden. Ik ben benieuwd naar HRM-ers die dit stokje mede oppakken.