Wat betekent Prinsjesdag voor HR?

0

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor het komende begrotingsjaar bekend gemaakt. Ook dit jaar waren er een aantal maatregelen bij die relevant zijn voor HR.

Koopkracht

De afgelopen weken lekten al aardig wat berichten uit over de koopkracht. Die komen er kortweg op neer dat bijna alle groepen in de samenleving erop vooruitgaan. Niet heel verrassend, een half jaar voor de verkiezingen, maar toch goed om te weten. 9 op de 10 mensen gaat er volgend jaar op vooruit. Volgens het kabinet gaat van alle werkenden zelfs 95 procent er op vooruit.

Praktische maatregelen

Aanvankelijk zouden werkenden er méér op vooruitgaan dan nu. Maar toen in augustus bleek dat ouderen en uitkeringsgerechtigden er flink op achteruit zouden gaan, moest er worden gerepareerd. De werkenden leveren in dit geval dus koopkrachtgroei in om de koopkracht van zwakkeren niet verder weg te laten zakken.
De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag, terwijl de arbeidskorting fors stijgt. Ook verhoogt het kabinet de bovengrens van de derde belastingschijf. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd. Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag. Beide maatregelen maken het makkelijker om een betaalde baan te combineren met de zorg voor kinderen.

Voor werkgevers

Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit. Door de lasten op arbeid te verlagen, hoopt het kabinet binnen 2 jaar in totaal 21.000 banen te creëren.

Onderwijs

Het was al eerder aangekondigd, maar in 2017 komt ook het Leven Lang Leren-krediet beschikbaar. Dat is bedoeld voor iedereen tot 55 jaar die wil blijven studeren, maar geen recht meer heeft op studiefinanciering. Geïnteresseerden kunnen tegen gunstige voorwaarden geld lenen als zij een opleiding willen volgen.

Verkiezingen

Het ritme van een kabinet kent een vast patroon. In het eerste zittingsjaar maken de ministers plannen, in het tweede jaar dienen ze wetten in, in het derde jaar voeren ze die uit, en in het vierde jaar kijkt men op de agenda wanneer er weer verkiezingen zijn.
Met een half jaar voor de verkiezingen was het daarom niet te verwachten dat het kabinet enorm gekke toeren uit zou gaan halen. En die behoudende verwachting maken ze nu dus ook waar.
Daar is trouwens wel wat chagrijn over bij de sociale partners. Zowel werkgevers als werknemers zijn niet bijster enthousiast over de gepresenteerde plannen. Hier en daar vallen de woorden ‘gebrek aan ambitie’.

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.