Belangrijkste punten sociaal akkoord

0

Het kabinet heeft een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en vakbonden. De geplande kabinetsbezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor volgend jaar zijn voorlopig van tafel. Hieronder de belangrijkste punten uit het sociaal akkoord dat vakbonden, werkgevers en kabinet donderdag hebben gesloten.

 
WW

De WW blijft in hoogte en duur gelijk. Het kabinet wilde vanaf volgend jaar de uitkering beperken van maximaal 38 maanden naar 24 maanden, waarbij de laatste 12 maanden de uitkering zou dalen tot 70 procent van het minimumloon. In de nieuwe opzet wordt de wettelijke uitkering beperkt tot 24 maanden, maar daarna wordt ze aangevuld via cao-afspraken. Werknemers moeten dan wel premie gaan betalen. Ook werkgevers betalen mee.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt versoepeld en de ontslagvergoeding beperkt tot maximaal 75.000 euro. Maar deze maatregelen gaan pas op 1 januari 2016 in. Volgens het regeerakkoord zou dat volgend jaar al gebeuren.

Arbeidsgehandicapten
Het kabinetsplan om bedrijven te verplichten 5 procent arbeidgehandicapten in dienst te nemen, wordt voorlopig niet in praktijk gebracht. Werkgevers en overheid gaan proberen de komende 14 jaar in totaal 125.000 arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. Zijn er onvoldoende vorderingen, dan wordt de verplichte quotering in 2017 opnieuw bekeken.

Overbrugging AOW
Er komt een betere overbruggingsregeling voor mensen die al gestopt zijn met werken en getroffen worden door de verhoging van de AOW-leeftijd. Hun inkomensachteruitgang wordt gecompenseerd tot 200 procent van het minimumloon per persoon en tot 300 procent voor een huishouden.

Pensioenopbouw
De voorgenomen bezuinigingen op de pensioenopbouw worden verzacht. Hiervoor komt op termijn 250 miljoen voor beschikbaar.

Nullijn
Het kabinet haalt de extra bezuinigingen van ruim 4 miljard voor 2014 voorlopig van tafel. Dat betekent dat de nullijn in de zorg ook van de baan is. Het kabinet wilde de salarissen van zorgpersoneel voor 2,5 jaar bevriezen.In augustus bekijkt het kabinet of de ingrepen nog nodig zijn.

Verder is in het sociaal akkoord afgesproken om uitwassen bij de flexarbeid tegen te gaan en schijnconstructies met buitenlandse werknemers onmogelijk te maken.

Reacties
Arbeidseconoom Joop Schippers van de Universiteit van Utrecht: ‘ Het is heel verstandig dat er niets met het ontslagrecht gebeurt en dat de WW-uitkering niet wordt aangepast. Als mensen al in het tweede jaar op bijstandsniveau zouden komen, betekent dat een enorme ontwrichting van hun leven. Dat raakt de hele economie. Over de plannen met de flexbanen ben ik minder enthousiast. Het is daarbij nog afwachten of het idealisme zich kan vertalen naar de realiteit.’

Jan van Ours, arbeidseconoom van de Universiteit van Tilburg: ‘ Ik vind het mooi dat er een akkoord tot stand komt dat de komende jaren rust brengt op de arbeidsmarkt. In slechte tijden de uitkeringsduur verkorten en de ontslagbescherming verminderen, is niet verstandig. Dat moet dan maar wachten tot betere tijden.’

ANP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.