Beheersing lokale taal wordt belangrijk concurrentievoordeel

0

Bedrijven die de taal leren van de landen waar ze actief zijn, hebben in de toekomst een belangrijk concurrentievoordeel.

Dat zegt Martin Hope, verantwoordelijke van het project ‘Language Rich Europe’ van de Europese Unie.

In Nederland werkt Hope samen met Guus Extra, hij is in Tilburg hoogleraar Taal en Minderheden. Volgens hem verliezen bedrijven markten wanneer ze de lokale taal niet spreken: ‘Neem Zuid-Amerika als voorbeeld. Vroeger voerden ze veel handel met Londen, en allebei spraken ze Engels. Een land als Spanje kwam er niet aan te pas omdat Spanjaarden nauwelijks Engels spraken. Nu die Spanjaarden dat hebben ingehaald, zijn ze veel aantrekkelijker geworden voor Zuid-Amerikanen om zaken mee te doen, omdat ze zowel Engels als Spaans beheersen. En de Engelsen hebben het nakijken.’

Begrijpen cultuur
Het spreken van een vreemde taal geeft aan dat men geïnteresseerd is in de lokale cultuur, wat tot een groter vertrouwen leidt. Bovendien helpt de vreemde taal ook om inzicht te krijgen in de mentaliteit van een volk, wat een belangrijke meerwaarde betekent in de zakenwereld. Guus Extra: ‘Mensen die zakendoen met Japanners weten dat allang: het spreken van de taal is de sleutel tot het overwinnen van de niet-geringe cultuurverschillen. Je kunt het heel pragmatisch bekijken: bedrijven die de taal spreken, halen betere deals binnen.’

Hoe dan?
Maar hoe moeten we die kennis bijspijkeren dan? Moet je je medewerkers op Spaanse of Chinese les sturen? Guus Extra zegt dat dat kan, maar dat deze optie niet de voorkeur geniet: ‘We hebben in Nederland een enorm potentieel aan immigranten. Zij zijn steeds hoger opgeleid en spreken Chinees, Arabisch enzovoort. Leg bij headhunters de additionele eis neer dat mensen die competentie óók hebben. Die native speakers spreken de taal veel beter dan jouw medewerkers ooit kunnen leren in een taalcursus en bovendien hebben ze al meer kennis van de cultuur. Als je een Nederlandse Japanner kunt vinden die economisch onderlegd is, geeft dat enorm veel kansen. En als je je realiseert dat er alleen in de regio Den Haag al 90 talen worden gesproken, dan weet je dat daar een enorm onbenut potentieel zit. Al die markten die daarachter zitten, kun je ontsluiten.’

Migratie als probleem of kans
Momenteel wordt migratie praktisch alleen benaderd vanuit het probleemperspectief, en dat is jammer. ‘Globalisering is onomkeerbaar en dat heeft automatisch migratie tot gevolg. Dan kun je er maar beter gebruik van maken. De Turkse economie groeit bijvoorbeeld met 10 procent per jaar en gaat binnenkort een hogesnelheidslijn aanleggen. Daar kunnen we van profiteren als we onze Turkssprekende ingenieurs inzetten om zaken mee te doen. Vooralsnog ontbeert het denken in Nederland elk kosmopolitisme, en willen we alleen maar de dijken ophogen.’
Het gevaar van die houding is volgens Guus Extra dat de meest kansrijke migranten uit Nederland zullen vertrekken wanneer we zo negatief tegen hen blijven doen: ‘Als er continu geklaagd wordt over dubbele loyaliteit bij dubbele paspoorten, dan vertrek je toch op den duur?’

Strategisch denken
Bedrijven die strategisch denken over de vreemde talen die ze nodig hebben om in het buitenland succes te boeken, zullen volgens Martin Hope tijdens de eenentwintigste en tweeëntwintigste eeuw de grootste successen boeken.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.