Bedrijven kennen arbeidsgehandicapten niet

7

Het is voor bedrijven bijna onmogelijk om vast te stellen hoeveel arbeidsgehandicapten ze in dienst hebben. Dat is wel nodig voor bedrijven met meer dan 25 mensen in dienst: zij moeten vanaf 2015 voldoen aan een quotumregeling. Dat stelt Mick Netiv, directeur van Robidus.

De ingangsdatum van de Participatiewet is 1 januari 2014. Onderdeel van die participatiewet is de quotumregeling die vanaf 2015 wordt ingevoerd. Dan verplicht de overheid organisaties om arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Elk bedrijf met meer dan 25 werknemers krijgt een quotum opgelegd van 5 procent, dat stapsgewijs wordt ingevoerd. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgt een boete van 5.000 euro.

Moeilijk

Het probleem is echter dat het voor een werkgever erg complex is uit te vinden wie er arbeidsgehandicapt is, zegt Netiv. ‘ Een werknemer met maar één been weet dat natuurlijk wel. Maar mensen die ooit een rugtraining hebben gehad (die werd betaald door het UWV), vallen er ook onder. En dan wordt de groep ineens veel groter. Ook wanneer het UWV heeft meebetaald aan een herplaatsing of afstelling van een bureau, mag je iemand meetellen bij het quotum. Overigens vallen deze mensen momenteel binnen de criteria van UWV en Belastingdienst. Het is nog niet zeker of deze criteria straks ook in de Participatiewet worden overgenomen.’

Werknemers vragen

Voor zover mensen het weten, kun je het ze vragen. Maar daarvoor leeft behoorlijk wat angst bij mensen: ‘ Werknemers zijn bang hun baan te verliezen wanneer ze vertellen dat er iets mis met ze is. Uit UWV-cijfers weten we dat 5 procent van de mensen iets heeft, wanneer je het mensen gaat vragen, identificeer je maar de helft daarvan. Je zult mensen dus heel duidelijk moeten maken dat het niet nadelig voor ze uit gaat pakken. Sterker nog: het kan positief voor ze zijn wanneer hun werkgever er een belang in heeft om ze in dienst te houden.’

UWV

Het UWV heeft deze informatie ook beschikbaar, maar wil deze uit privacy-overwegingen niet delen. ‘ En dat is natuurlijk wel een beetje gek. Je moet de uitvoerders (werkgevers dus) natuurlijk wel in staat stellen om de regels goed uit te voeren. Ik ben eigenlijk wel een voorstander van dit quotum: uit eerdere ervaringen weten we dat werkgevers veel effectiever zijn in dit soort dingen dan het UWV. En uiteindelijk, linksom of rechtsom, zullen we de kosten van deze mensen toch moeten betalen. Maar nogmaals: dan moet de overheid (het UWV in dit geval) wel een beetje meewerken.’

Inzicht krijgen

Iets wat werkgevers nú al kunnen doen, in aanloop naar 2015, is inzichtelijk maken welk werk door welke arbeidsgehandicapten kan worden gedaan. ‘ Mensen die nu in de sociale werkplaats werken, kunnen wellicht geen ingewikkelde berekeningen op de boekhoudafdeling maken. Iemand die doof is, zou dat in principe wel kunnen. Ga kijken naar de plekken waar mogelijkheden liggen. Ook kun je samenwerking zoeken met gemeenten: ook zij hebben er een belang bij wanneer er zoveel mogelijk mensen overgenomen worden.’

Protest

Overigens is er nog steeds verzet tegen de wet. Met name werkgevers zijn er niet blij mee. Onlangs gaf zelfs een PvdA-wethouder (Marco Florijn, Rotterdam) aan dat wat hem betreft de boete sneuvelt in de wet, die overigens nog gemaakt moet worden. Volgens hem moeten werkgevers beloond worden als ze gehandicapten in dienst nemen, maar verdienen ze geen boete als ze het quotum niet halen. Het advies van de wethouder kwam tot stand na overleg met verschillende grote werkgevers in de regio Rotterdam.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. Omgedraaid kun je ook stellen dat dit een positieve situatie is. Als werknemers niet het stempel van arbeidsgehandicapt hebben, zijn het voor het bedrijf gewone werknemers en daar moeten we toch naar toe?

 2. Buiten de medewerkers die wel bij het UWV bekend zijn, hebben we ook een heel aantal medewerkers die niet bij het UWV bekend zijn, maar juist deze groep medewerkers heeft wel degelijk ernstige beperkingen.

  Wie gaat uiteindelijk bepalen of je als werkgever aan het quotum voldoet?

 3. Volgens mij is het de bedoeling van de regeling dat mensen met een arbeidshandicap/arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven aan de slag gaan/zijn.
  Vertel mij wat het arbeidshandicap is van een boekhouder, die een klompvoet heeft? Met welke aanpassingen, kosten, of verminderde productiviteit heeft de werkgever hier te maken: met andere woorden: onzin om zo iemand mee te tellen in een quotum. Dat is toch gewoon een werknemer als alle anderen en niet een arbeidsgehandicapte?
  Daar waar een werkgever niet in staat is te benoemen waar hij voor een medewerker specifieke aanpassingen van wat voor aard dan ook gedaan heeft, heeft hij m.i. ook geen recht van spreken om ten aanzien van het meetellen in de vulling van zijn quotum.

 4. Ik ben zelf van geboorte lichamelijk gehandicapt. Ik ben HBO afgestudeerd en heb jaren als P&O adviseur (interim) gewerkt. Bij het werkbedrijf in Amersfoort heb ik voor de Gemeente als coordinator gewerkt in een Pilot Werken naar Vermogen. Mijn oren hebben toen weken lang geklapperd. Bij het UWV is van alles bekend behalve wat mensen kunnen en zouden willen. Ook de creativiteit mist om problemen de hand te bieden. Mijn advies: Zoek en verwacht geen hulp van het UWV. Ga uit van een boeren maar creatief verstand. Kijk bijvoorbeeld naar taken in plaats van functies. En weet dat er veel mensen werk zoeken die HET stempel hebben, maar heel talentvol zijn. Ik ben destijds als zelfstandige verder gegaan, het solliciteren op vaste functies liep vaak op niets uit. Mijn opdrachtgevers zijn altijd tevreden geweest over de kwaliteit van werk. Misschien moesten de meeste collega’s in het begin even wennen, maar met mijn humor en zelfstandigheid heb ik altijd goed mijn werk kunnen doen. Nu werk ik als trainer en coach en empower ik mensen die door ziekte van-werk-naar-werk geholpen moeten worden. Ik ben ervaringdeskundig en weet veel van organisaties en HR/HRD. Mocht u hulp nodig hebben bij het onderzoek en de implementatie van de participatiewet, schroom dan niet contact met me op te nemen. Ik ben ook voorzitter van Drive-netwerk; h?t carri?re netwerk voor jong talent met een handicap of chronische aandoening. Via dit netwerk kunt u in contact komen met kandidaten en met werkgevers die ervaring hebben.
  Succes! Christianne van Triest

 5. @Chrstianne, ik kom graag met je in contact, heb je een mailadres/website? ALs P&O-er van een stichting in de eerstelijnszorg met uitsluitend HBO+functies die ook nog lichamelijk belastend zijn in de meeste gevallen maak ik mij nl nu al zorgen (temeer daar de financiering van dit soort wetten achterwege blijft, wij kunnen dit zelf niet betalen)

 6. Stel 200 man in dienst, dit houdt in, dat ik 10 arbeidsgehandicapten in dienst moet hebben, anders volgt er een boete. Gezien de huidige verwachte economische situatie verwacht ik de komende jaren geen autonome groei. Naast dat het niet bekend is dat ik reeds medewerkers heb met deze indicatie zit ik dus met een probleem.
  Om dus aan deze eisen te voldoen en zo de boete te ontlopen zou ik, omdat uitbreiding van het aantal FTE?s niet mogelijk is, dus niet arbeidsgehandicapte medewerkers moeten ontslaan. Werkt het UWV hieraan mee, door zondermeer ontslagvergunningen af te geven als deze participatiewet als reden opgegeven wordt?
  Zo niet en indien ik geen ruimte heb om aan deze wet te voldoen, dan zit er niets anders op dan de boete te betalen. Komt eigenlijk neer op een ordinaire vorm van belasting.
  Of heb ik ergens iets gemist?