Bedrijfsleven zet zich in voor arbeidsgehandicapten

0

Het AWVN belooft 7.500 banen banen te creëren voor arbeidsgehandicapten en via SW-bedrijven werkten in 2012 34.500 mensen met een beperking bij gewone werkgevers. Maar de aangekondigde bezuinigingen zouden wel eens fataal kunnen zijn voor deze mensen.

Van de in totaal ruim 100.000 mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking werkt ongeveer eenderde (34.500) via het SW-bedrijf met hulp en begeleiding bij een gewone werkgever. Een groot deel van deze banen (11.300) komt tot stand via groepsdetachering . Hierbij gaan de medewerkers aan de slag bij een gewoon bedrijf, maar regelt het SW-bedrijf de begeleiding en personele bezetting. Ook zorgt het SW-bedrijf voor de administratieve rompslomp. De werkgever betaalt een vergoeding die afhangt van de productiviteit van de medewerkers. Ondanks de crisis hebben SW-bedrijven in 2012 1.500 man extra bij gewone werkgevers geplaatst, tweederde daarvan in een groepsdetachering. Dat blijkt uit de branchecijfers van de SW-sector over 2012.

Invoering Participatiewet
Maar de bezuinigingen en de economische crisis bedreigen het succes van de SW-sector. Job Cohen, voorzitter van Cedris. Het Rijk moet zich realiseren dat de omvangrijke bezuinigingen rondom de invoering van de Participatiewet ten koste gaan van mogelijkheden om groepsdetacheringen met begeleiding te organiseren voor toekomstige groepen. Dat zou wel eens fataal kunnen zijn, omdat juist die begeleiding dé sleutel is voor een succesvolle bemiddeling naar werk.

AWVN: draagvlak
Deze week nog heeft werkgeversvereniging AWVN minister Asscher beloofd tot eind 2015 7.500 banen te creëren voor doelgroepen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten. Bij de realisatie werkt AWVN samen met De Normaalste Zaak (DNZ), de netwerkorganisatie die tot doel heeft banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
AWVN en DNZ bieden bij de 250 grote ondernemingen die participeren hun expertise aan; zij adviseren over organisatie-herinrichting waarbij door het herschikken van werkzaamheden nieuwe functies worden gecreëerd.
Het draagvlak binnen het bedrijfsleven om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen lijkt te groeien. In 32 procent van de (250) cao s die AWVN dit jaar heeft afgesloten zijn afspraken gemaakt over Wajongeren.

Lees ook:
Arbeidsgehandicapten in beeld Flexcontract voor arbeidsgehandicapten
Flexibiliteit bij quotum arbeidsgehandicapten

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.