Bedrijfsleven krijgt meer invloed op onderwijs

0

Het bedrijfsleven en het onderwijs gaan beter samenwerken om jonge mbo’ers beter te begeleiden.

Ze hebben daartoe, in het bijzijn van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, een intentieverklaring getekend.

Gertrud Visser, secretaris onderwijs van VNO-NCW en MKB Nederland: ‘We hebben besloten om als onderwijs en MKB meer als gezamenlijke partners met elkaar op te trekken. Voorheen was het zo dat het bedrijfsleven wel wat invloed had op wat leerlingen moesten kennen en kunnen, maar dat ze niet betrokken werden in hoe dat dan vorm kreeg. En dat is niet logisch, want leerlingen besteden met het competentiegericht onderwijs soms wel de helft van de tijd binnen een bedrijf. In de intentieverklaring is daarom afgesproken om het bedrijfsleven óók zeggenschap te geven over de invulling van de beroepspraktijkvorming (stages) en de examenstandaarden. We gaan daar dus samen over praten en beslissingen over nemen.’
De modernisering van de samenwerking moet leiden tot een efficiënter georganiseerd en kwalitatief hoogwaardiger middelbaar beroepsonderwijs.

Verhouding
De partners zijn daarnaast overeengekomen dat bedrijfsleven en onderwijs op fifty-fifty basis zeggenschap krijgen. De nieuwe afspraken worden bindend voor de onderwijsinstellingen die voor een bepaalde sector opleiden. Het onderwijs krijgt bovendien een belangrijke stem in het bestuur van COLO, de koepelorganisatie van kenniscentra en meer zeggenschap in de kenniscentra. Ook daar worden de zetels voortaan op fifty-fiftybasis verdeeld.

Logisch
Volgens Gertrud Visser is het een logische ontwikkeling: ‘Hoe groter de rol van bedrijven binnen opleidingen worden, hoe logischer het is dat bedrijven dan ook wat medezeggenschap willen over de inhoud van die opleidingen. Het een kan niet zonder het andere.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.