Beatrix: er is reden voor optimisme

0

De uitgangspositie van ons land is en blijft relatief goed. Daarom is er reden voor optimisme. Dat zei Koningin Beatrix vandaag tijdens de Troonrede, de toespraak die wordt geschreven door premier Rutte en zijn ministersploeg.

Ondanks het optimisme maakt het land wel economisch moeilijke tijden door, zei Beatrix: ‘In de afgelopen jaren zijn ondanks de crisis massale werkloosheid en sterke toename van het aantal faillissementen voorkomen. Onze economie en arbeidsmarkt hebben veerkracht laten zien. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg.’
Ze ging daarbij in op de gevaren van een inzakkende wereldhandel en de schuldencrisis in Europa. Omdat Nederland zeer afhankelijk is van de handel met het buitenland, zijn wij extra kwetsbaar, zo zei ze.

Oplossing

De problemen waar Nederland voor staat, zijn langs twee wegen op te lossen: gezonde overheidsfinanciën en versterking van het economisch groeivermogen. De samenhang daartussen is de basis voor alle voorstellen die dit jaar naar het parlement gaan.
Om dit te bereiken zijn grote ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nodig, die alle Nederlanders raken. Tegelijkertijd zijn hervormingen nodig die het groeivermogen van de economie versterken.

Kleine overheid: innovatie stimuleren

Dat er een liberale premier in het Torentje zit, werd ook duidelijk bij het pleidooi voor een kleine overheid: ‘De regering komt met voorstellen om het aantal overheidsregels te verminderen en procedures te vereenvoudigen, en zo creativiteit en innovatie te stimuleren. Het terugdringen van bureaucratie biedt mensen in de publieke dienstverlening meer mogelijkheden hun vakmanschap te ontplooien.’
Bij het pleidooi voor een kleinere overheid geeft de regering ook meteen boter bij de vis. ‘Er zijn al minder ministeries en het aantal rijksambtenaren (…) zal de komende jaren aanzienlijk dalen. In de provincies en gemeenten is eenzelfde trend zichtbaar. Daarnaast zijn voorstellen gedaan voor vermindering van het aantal bestuurders op alle niveaus.’

Tien topsectoren

De regering ziet zichzelf als wegberijder voor innovatie door ondernemerschap en wetenschap actief bij elkaar te brengen in tien topsectoren. ‘Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan de oplossing van complexe vraagstukken zoals klimaatverandering en grondstoffenschaarste, en tegelijkertijd onze economie versterken.’

Onderwijs

De regering zegt doordrongen te zijn van het belang van goed onderwijs voor de concurrentiekracht van ons land. ‘De regering wil daarom de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In het primair en voortgezet onderwijs worden docenten en leerlingen gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen en tot hogere prestaties te komen. Met dat doel worden de eisen aan de opleiding van docenten aangescherpt en worden leerlingen getoetst op basis van landelijk geldende normen.’
Voor studenten in het hoger onderwijs gaat de eigen bijdrage echter wel omhoog. ‘Met de opbrengst daarvan wordt geïnvesteerd in kwalitatief betere en intensievere onderwijsprogramma’s. De regering maakt afspraken met universiteiten en hogescholen over (…) het bevorderen van excellentie in onderzoek en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees ook:
> Miljoenennota 2012: frauderende bedrijven hard aangepakt
> P&O’ers verdeeld over Miljoenennota

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.