Baancreatie arbeidsgehandicapten ligt op schema

0

In 2015 zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, dat blijkt uit de resultaten van de eerste meting die staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het Sociaal Akkoord hadden werkgevers en overheid afgesproken om eind 2015 9.000 banen te creëren, 6.000 in de marktsector en 3.000 bij de overheid.

De banenafspraak, in 2013 vastgelegd in het Sociaal akkoord en verder uitgewerkt in de Participatiewet, is om tot 2016 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Daarvan neemt het bedrijfsleven 100.000 banen voor zijn rekening en de overheid 25.000 banen. Als werkgevers op dit tempo doorgaan met realiseren van banen hoeft de Quotumwet niet te worden ingevoerd, schrijft Klijnsma.

Van de ruim 21.000 banen die er zijn bijgekomen, zijn er 15.604 gecreëerd door marktsector en 5.453 door de overheid. Één baan staat in de telling van het ministerie gelijk aan 25,5 uur per week, omdat dit de gemiddelde omvang van een baan is voor mensen uit de doelgroep. Werkgevers en overheid blijken vaak te kiezen voor een inleenverband. Ruim 12.000 van de 21.000 banen zijn tot stand gekomen via detachering of een uitzendconstructie.

Embedded Content XMS..

Embedded Content XMS..

Cedris, de brancheorganisatie voor sociale werkbedrijven, stelt in een reactie dat de stijging van het aantal banen minder indrukwekkend is dan het lijkt. Ondanks dat de het aantal banen bij reguliere werkgevers is toegenomen, is de totale werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap maar beperkt toegenomen. ‘Het aantal personen met een arbeidsbeperking dat sinds 2013 een reguliere baan heeft gekregen bedraagt volgens de meting 13.847. Bijna de helft hiervan, 6152 personen, is afkomstig uit de SW-bedrijven. Dit betreft dus een verschuiving van bestaande werkgelegenheid. Daarnaast zijn de laatste jaren (door natuurlijk verloop) 6079 mensen uitgestroomd uit de oude wet op de sociale werkvoorziening (WSW). Hierdoor daalde de werkgelegenheid bij de SW-bedrijven,’ schrijft de branchevereniging.

Bronnen:
Rijksoverheid / ANP / Cedris

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.