Asscher vreest werkloosheid door technologisering

2

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit niet uit dat er in de toekomst voor veel mensen geen betaald werk meer is. Door technologische ontwikkelingen kan de meeste arbeid straks wellicht door robots of machines worden verricht.

De overheid moet er dan voor zorgen dat er voor die mensen wel een inkomen is, zodat ze kunnen blijven profiteren van de welvaartsgroei. Asscher zei dat maandag tijdens een congres in Den Haag.

Welke voorziening hem precies voor ogen staat om mensen zonder werk een inkomen te garanderen, laat de minister in het midden. Hij onderstreept wel dat er dan ,,nieuwe instrumenten” moeten komen. ,,Dat gaat niet met ons huidige stelsel.”

Mocht een baanloos leven voor veel burgers op termijn realiteit worden, dan moet ook het fiscaal stelsel op de helling, vindt Asscher. ,,Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de loonbelasting als veel minder mensen werken?”

Robotisering
Voor Asscher is een toekomst waarin robots het werk van mensen overnemen allerminst denkbeeldig. Hij wijst op ontwikkelingen die nu al gaande zijn, zoals zelfrijdende auto’s en volautomatische melkrobots. ,,Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag.”
De overheid moet zich er volgens de vicepremier echter niet bij neerleggen dat veel werk dat nu nog door mensen wordt verricht, verloren dreigt te gaan. Via bijvoorbeeld onderwijs, opleiding, verlaging van de lasten op arbeid en een betere begeleiding van werklozen moet zijn proberen te voorkomen dat het zo ver komt.

Bron: ANP

Lees ook: Helft beroepsbevolking vervangen door robot

Lees meer over:

Over Auteur

2 reacties

 1. Pieter Reitsma op

  Waar tot voor kort het argument gold dat door vergrijzing de beroepsbevolking zou krimpen tot een onaanvaardbaar niveau met krapte op de arbeidsmarkt tot gevolg, blijkt nu dat technologische veranderingen en verplaatsing van productie en werkgelegen naar lagelonenlanden leiden tot hoge werkeloosheid.

  Dit artikel lezende vraag ik mij wederom af of wetswijzigingen gericht op langer doorwerken dan ook ondertussen niet (deels) achterhaald zijn. Dat deze regels blijven gehandhaafd is het gevolg van noodzakelijke bezuinigingen om de AOW betaalbaar te houden. In de praktijk zie ik rondom mij heen dat maatregelen van De Overheid om mensen vanaf 50 jaar en ouder aan het werk te houden en te krijgen geen resultaat hebben. Hier ligt naar mijn mening een taak en verantwoordelijkheid voor de landelijke Overheid, een opgave die men niet af mag wentelen op werkgevers zoals dat bij voorbeeld wel (is) gebeurd bij invoering van de wet BeZaVa, Quotumwet en Participatiewet.

 2. Jan van der Zanden op

  Typisch PvdA: niet werken en wel een inkomen. En overheid moet dat regelen.

  Zo werkt dat niet in het leven. Dat is een recept voor een verarming van iedereen.

  De juiste oplossing? Meer hoger opgeleiden, stoppen import kansarme migranten, ondernemerschap stimuleren, belasting op vooral laagste inkomens opheffen. Alleen dan is er weer perspectief voor lager opgeleiden en kan de hele maatschappij profiteren.