Asscher noemt kritiek op banenplannen cynisch

2

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bestrijdt dat zijn banenplannen geen effect hebben en weinig werklozen aan de slag helpen. Dat doet Asscher in een interview met het AD.

De minister reageert hiermee op kritiek die eerder onder meer door CDA en D66 zijn geuit op de banenplannen. ‘Er zijn vast economen die zeggen dat het probleem zichzelf oplost. Alleen ga ik dat niet vertellen aan die duizenden mensen die nu aan het werk zijn dankzij de sectorplannen. Ik vind het cynisch: we doen toch ook geen experiment om te kijken of een patiënt vanzelf geneest?’ aldus de minister.

335 miljoen besteed
Met de banenplannen worden de komende twee jaar ongeveer 20.000 extra leerwerkplekken geschapen, meldt Asscher aan de Tweede Kamer. Tot dusver zijn er 102 plannen ingediend om mensen aan de slag te krijgen of hun werk te laten behouden, waarvan er 61 zijn goedgekeurd. Het gaat daarbij om 335 miljoen euro.

Volgens Asscher zullen de goedgekeurde plannen meer dan 300.000 mensen helpen hun positie op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren. Aan de plannen die nu worden uitgevoerd nemen 35.000 mensen deel, van wie meer dan 6500 jongeren met een leerwerkplek die er anders naar verwachting niet zou zijn, schrijft hij.

Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor banenplannen in de diverse bedrijfstakken. De sectoren moeten voor een banenplan minimaal eenzelfde bedrag op tafel leggen als het kabinet.

Brug-WW

In het bedrag van 600 miljoen zit ook 150 miljoen euro voor de ‘brug-WW’, die op Prinsjesdag werd aangekondigd. Met deze regeling kunnen die dreigen ontslagen te worden of al werkloos zijn aan de slag in beroepen waar tekorten zijn. Werkzoekenden krijgen dan voor de uren dat ze werken salaris en voor de uren waarin ze worden omgeschoold WW.

De banenplannen zijn tot dusver vooral gericht op het verder voorkomen van werkloosheid. Nu de economie en arbeidsmarkt weer wat aantrekken zal volgens Asscher de aandacht in volgende periode wat meer uitgaan naar banenplannen om werklozen met WW weer aan de slag te krijgen.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma zegt in een reactie: ,,De cynische conclusie is simpelweg dat de banenplannen van Asscher geen banen opleveren. Dat is een wrange werkelijkheid als er in tijden van crisis wel 600 miljoen euro tegenaan is gesmeten.”

Bron:ANP

Lees ook: ‘Banenplan Asscher is symptoombestrijding’

Lees meer over:

Over Auteur

2 reacties

  1. Maarten Freriks op

    Heldere visie @PIeterHeerma, maar misschien kan de politiek wel ruimte geven aan een innovatief banenplan dat niets kost. Ik doel op bit.ly/InnovatieBanenGroei Gemeenten doen enthousiast mee voor WWB-ers en NUGgers, maar UWV en MinSZW onthouden werkzoekenden met een UWV uitkering de deelname.

  2. . Uit de praktijk is gebleken dat de gelden die worden toegekend niet leiden tot meer werkgelegenheid dan wel dat mensen eerder een baan vinden. Met deze conclusie moet toch meer worden gedaan dan Asscher nu doet. Met zijn reactie zorgt hij er voor dat elke discussie en/of dialoog over het optimaal inzetten van overheidsgelden voor werkgelegenheid. Daag de criticasters uit of ga met ze in gesprek. Of zorg ervoor dat er haalbare doelen worden gesteld waarbij degenen die de gelden ontvangen ook een verantwoordelijkheid moeten afleggen over de behaalde resultaten. En dan niet alleen achteraf, maar tijdens een traject monitoren en de vinger aan de pols houden. Durf ook eens lef te tonen door vroegtijdig projecten te stoppen als blijkt dat de doelen niet haalbaar zijn. Tot slot nu worden hele organisatie opgezet waar heel veel ambtenaren in werkzaam zijn. Dit moet ook anders. Het lijkt er vaak op dat deze organisatie er zijn om zichzelf in stand te houden.