‘Arbeidsparticipatie vrouwen moet omhoog’

1

Het kabinet streeft ernaar dat vrouwen meer uren gaan werken. De cultuurverandering op de arbeidsmarkt moet worden doorgezet.

Dat schrijven de ministers Donner (SZW) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) in reactie op het eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus.

De taskforce werd in 2007 ingesteld omdat vrouwen in Nederland, met een gemiddelde werkweek van 24 uur, veel minder werken dan vrouwen in andere Europese landen.

Meer werken gunstig voor vrouw en arbeidsmarkt
Als meer vrouwen meer gaan werken, komt dat komt tegemoet aan de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt. Tegelijk biedt het vrouwen kansen om hun talenten te benutten en versterkt het de sociaaleconomische positie van vrouwen en kinderen.

Aandacht voor flexibel werken
Het kabinet deelt de analyse van de taskforce dat meer flexibiliteit voor werkgevers en werknemers cruciaal is. Daarom roept het de sociale partners op veel aandacht te besteden aan de invoering van flexibel werken (zoals thuiswerken of aangepaste werktijden), bijvoorbeeld in cao-onderhandelingen. Van belang daarbij is keuzevrijheid voor gezinnen.

Vervolgstappen
Het kabinet heeft in de afgelopen periode verschillende stappen gezet om meer werken mogelijk te maken, zoals de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar 26 weken. De vervolgstappen zijn aan een nieuw kabinet.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Heel goed dat de overheid zich inzet om de participatie van vrouwen in het arbeidsproces te vergroten. Ik verwacht dat er nog meer vrouwen (meer) gaan werken als er aandacht voor de hieronder beschreven 2 punten komt:
    * Hoogte toeslag voor kinderopvang is afhankelijk van gezinsinkomen. Indien de partner een hoog salaris heeft, zijn de kosten zo hoogt dat het voor de vrouw veelal financieel niet aantrekkelijk is om te gaan werken. Werken zondere (extra) inkomsten weegt dan niet op tegen de stess van halen en brengen van de kinderen en gezond eten op tijd op tafel.
    * Maak het onderwijssysteem basisonderwijs zo, dat alle kinderen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds naar school toe gaan, waarbij ook ruimte is voor sporten en ontspanning.