Arbeidsongeschiktheidspensioen mee naar nieuwe werkgever

0

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben een convenant afgesloten, waarin afspraken staan over het behoud van het arbeidsongeschiktheidspensioen voor zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die van werkgever wisselen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer daarover geïnformeerd.

Het convenant draagt bij aan het streven om mensen niet meer onnodig ‘aan de kant te laten staan’, aldus Klijnsma. Door de afspraken wordt de kans op inkomensverlies voor werknemers die ziek of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn bij wisseling van werkgever weggenomen. Daarmee wordt ook een belemmering weggenomen om bij een andere werkgever de loopbaan voort te zetten.

De afspraken gelden voor alle werknemers die vanaf 1 januari 2014 gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en daarna overstappen naar een andere werkgever. Over drie jaar worden de afspraken geëvalueerd.

Facts & Figures

Naar schatting van de pensioenuitvoerders zijn er 15.000 tot 20.000 zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die met deze afspraken geholpen worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.