Arbeidsmigratie noodzakelijk tegen krapte arbeidsmarkt

4

Nederland heeft arbeidsmigratie hard nodig tegen het oplossen van de arbeidsmarktkrapte gedurende de komende decennia.

Dat zeiden verschillende deskundigen tijdens het SZW-congres maandag in Den Haag.

De komende decennia lopen bij ongewijzigd beleid de tekorten op de arbeidsmarkt op tot vele honderdduizenden mensen. Dat is misschien fijn voor werknemers, maar niet voor de Nederlandse economie (en daarmee voor diezelfde werknemers). Het binnenhalen van niet-Nederlanders om het werk te komen doen, was voor veel deskundigen een reële optie, al zien ze heus wel de gevaren.

Voordelen

De deelnemers wezen erop dat arbeidsmigratie goed is voor bedrijven en Nederlanders met complementaire kennis. Bovendien groeit ons BBP en is het goed voor de innovatie in ons land. Immigranten maken in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een groot deel uit van de wetenschap en technische sectoren.
Lia Belilos, vice-president HR BeNeFrux van Shell, zei dat raffinaderijen niet zo makkelijk te verplaatsen zijn, maar kennis wel. ‘Als je een globale speler bent, moet je globaal kijken. R&D is veel makkelijker te verplaatsen dan jaren geleden. De vraag is: waar vind je die mensen? Het blijkt dat dat steeds minder in Nederland is.’
Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, zegt dat arbeidsmigratie geen noodzaak is, maar een feit: ‘Het is een gegeven, take it for granted! Je kunt de grenzen dichtgooien en muren opwerpen: het helpt je niet.’

Gevaren

Voor de nadelen van arbeidsmigratie werd de ogen niet gesloten. Volgens Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek, zijn er winnaars en verliezers van immigratie: ‘En die verliezers roeren zich nu steeds nadrukkelijker in het maatschappelijk debat. Het zijn met name autochtonen met dezelfde kennis en vaardigheden (als de immigranten) die er op achteruit gaan. Zij zien hun positie bedreigd.’
De deelnemers aan het debat (veelal hoogopgeleiden) constateerden dat zij wel de voordelen en zelfs noodzaak van arbeidsmigratie zien, maar dat het in het huidige politieke klimaat bijzonder lastig wordt om anderen daarin mee te krijgen. Ila Kasem, directievoorzitter van Van de Bunt zei daarover: ‘Wij hebben tegenwoordig een heel restrictief beleid en zijn heel angstig voor immigranten. Wanneer dat zo blijft en andere landen staan wel positief tegenover arbeidsmigratie, voorspel ik dat we op flinke achterstand worden gezet als Nederland zijnde.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees ook:
> P&O reageert op het regeerakkoord
> Onderzoek: Nederlandse arbeidsmarkt functioneert uitstekend
> Wereldwijde arbeidsmobiliteit neemt enorme vlucht

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Integratie ook van 50+ ers die uitgerangeerd (WW) thuis zitten en niet meer vol worden aangezien!!

 2. Natuurlijk krijgen we in Nederland op (afzienbare) termijn een probleem. De verkrijgbaarheid van gekwalificeerd personeel neemt tengevolge van de vergrijzing toe in de komende decennia. Overigens niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen ( zoals uit onderzoek binnen ons Internationale netwerk ENEX in 2010 is gebleken).
  We hebben als land dan ook een paar keuzes:
  -economische activiteiten ‘exporteren’ naar regio’s waar arbeid -vooralsnog- verkrijgbaar is ( denk aan Azie),
  -‘arbeid importeren’ door actieve werving van gekwalificeerd talent van buiten Nederland; gevolg daarvan is overigens wel dat wij die ‘niet-nederlanders’ dan ook binnen onze landsgrenzen moeten willen ontvangen/welkom heten en dat lijkt binnen het huidige politieke klimaat niet best te ‘scoren’,
  -niets doen en daarmee een weg kiezen als Denemarken waar een xenofoob beleid ertoe leidt dat een per jaar toenemend aantal vacatures niet kan worden ingevuld, waar men zich inmiddels bij lijkt te hebben neergelegd; consequentie is uiteraard dat dit vervolgens zal leiden to afremmen van de economische groei en daarmee een bedreiging vormt voor de verzorgingsstaat die we in de afgelopen decennia met elkaar hebben opgebouwd en dat in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt en de ‘afhankelijkheid’ van die verzorgingsstaat toeneemt.
  Interessant dilemma derhalve wat vraag om een gedurfde sociaal-maatschappelijke en daaruit afgeleide visie.

  Cees Vis
  VIS recruitment
  Karssen & Vis Consultancy

 3. Voor alle duidelijkheid en als correctie: de verkrijgbaarheid van gekwalificeerd personeel neemt tengevolge van de vergrijzing AF in de komende decennia.

 4. Er zijn nogal wat ongefundeerde speculaties in de discussie omtrent dit onderwerp. “De z.g. vergrijzing is een steeds weer genoemd fenomeen op basis waarvan strategien worden bedacht. Er is geen enkel aannemelijk wetenschappelijk bewijs dat dit een probleem is of gaat worden. Er worden wat demografische gegevens en trends in een rekenmodelletje gestopt en een en ander geextrapoleerd naar de toekomst. Echter als de economische bedrijvigheid in NL (en rondom ons) zich ontwikkeld zoals op dit moment ( en het gaat gewoon slecht en daar zijn wel harde cijfers) dan is dat vergrijzingsverhaal in een klap van de baan. De werkloosheid is in NL overigens veel hoger dan wat de overheid daarover beweert omdat er gehannest wordt met de definitie van wat werkloos is en wat niet. Prima manier trouwens om je targets te halen en je budget veilig te stellen. Vergelijkingen met de landen om ons heen klopt ook niet. Dat we personeel moeten importeren is dus nonsens. Het gemiddelde opleidingsnivo van wat in West Europese landen is binnengelaten is bedroevend. Vwb de hoger opgeleiden wordt getwijffeld aan de kwaliteit daarvan. Artsen, tandartsen specialisten uit het voormalig Oostblok moet in Nederland co-schappen lopen en weer artsexamen doen. Daar schieten we dus geen steek mee op. Het zou beter zijn In NL de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te faciliteren om HBO en academische lieden in Nederland te houden. De ongecontroleerde influx van kansloze immigranten in Europese landen, dat is de echte bedreiging voor de verzorgingstaat.