Arbeidsmigranten Dordrecht tevreden over woonsituatie

0

De meeste arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Dordrecht zijn tevreden over hun huisvesting en huidige leefsituatie.

Dat blijkt uit het recent verschenen onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Nicis Institute naar de situatie van Oost-Europese arbeidsmigranten in Dordrecht. Er zijn belangrijke verschillen tussen groepen arbeidsmigranten als het gaat om hun arbeidspositie in Nederland. De Poolse migranten zijn veelal aan het werk via een uitzendbureau. De meerderheid van de Roemeense respondenten zijn ‘posted workers’. Zij werken in Nederland, maar zijn in dienst van een Roemeens bedrijf. De geïnterviewde Bulgaarse respondenten werken veelal op basis van een informeel of mondeling contract. Voor het onderzoek zoek zijn 90 arbeidsmigranten in Dordrecht geïnterviewd, waaronder vijftig Poolse, vijfendertig Roemeense en vijf Bulgaarse respondenten.

Verschillen
De verschillen tussen de groepen komen voort uit de verschillen in juridische positie. De Poolse arbeidsmigranten kunnen vrij wonen en werken in Nederland en andere EU landen. Roemenen en Bulgaren daarentegen hebben wel vrije toegang tot Nederland, maar niet tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De Poolse respondenten betreft merendeels jonge mannen. De belangrijkste reden om naar Nederland te komen is werk. Van de geïnterviewde Poolse respondenten werkt ongeveer een derde in Dordrecht. De andere respondenten zijn elders werkzaam, veelal in Rotterdam en omgeving. Ze zijn in Dordrecht komen wonen omdat ze daar betaalbare woonruimte vinden of bekenden hebben wonen.

‘Posted workers’
De meerderheid van de Roemeense respondenten zijn ‘posted workers’. Zij werken in Nederland, maar zijn werkzaam bij een Roemeens bedrijf dat haar diensten aanbiedt aan Nederlandse werkgevers. Het ‘posten’ van arbeidsmigranten is gunstig voor werkgevers: voor de Nederlandse werkgever is de arbeidswetgeving van het zendende land van toepassing. Bij de arbeidsmigranten blijkt het ‘posten’ vooral tot onduidelijkheid te leiden over hun arbeidssituatie in Nederland.

Tevreden
De meeste respondenten zijn tevreden over hun huisvesting en huidige leefsituatie. Het merendeel (75%) deelt de keuken en badkamer met anderen en ruim een derde deelt de slaapkamer met derden. Vrijwel niemand woont samen met Nederlanders. De huur wordt bij de meesten ingehouden op het loon, dus het is lastig om een beeld te krijgen van de woonlasten. De gemiddelde kosten voor levensonderhoud per maand (inclusief de huur van de woning) liggen voor de Roemenen aanzienlijk lager dan voor de Polen (247 tegen 311 euro per maand).

Toekomst
Wat het toekomstperspectief betreft zien we dat de meeste respondenten langer dan een jaar in Nederland willen blijven. De beschikbaarheid van werk is de meest genoemde reden om langer hier te blijven. Arbeidsmigranten willen wel terugkeren naar hun eigen land als de levensstandaard daar hoger is en ze verzekerd zijn van een baan.

Werkvergunningen
In 2000 werden er in Nederland ongeveer 5.000 werkvergunningen verstrekt aan arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese EU-landen, ook wel aangeduid als MOE-landers. In 2006 waren dit er 60.000 en vanaf Mei 2007 hebben Polen alle werknemers uit EU-landen volledige toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor Bulgaren en Roemenen geldt dat zij nog over een werkvergunning moeten beschikken om in Nederland te kunnen werken.

Onderzoek
Bovengenoemd onderzoek maakt deel uit van een totaal onderzoek naar de situatie van MOE-landers in samenwerking met Nicis Institute, negen Nederlandse gemeenten en de Erasmus Universiteit Rotterdam, die het onderzoek heeft uitgevoerd. Het onderzoek is als pdf te downloaden via www.nicis.nl.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.