Arbeidsmarktplan jaar uitgesteld

0

Het kabinet is bereid gemeenten een jaar respijt te geven bij de invoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Wet werken naar vermogen.

In de nieuwe regeling worden de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, samengevoegd. Het kabinet wilde dit al volgend jaar doen, maar om gemeenten meer voorbereidingstijd te geven zou dat nu per 1 januari 2013 kunnen.

Dat blijkt uit een concept-onderhandelaarsversie van het zogeheten bestuursakkoord tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het onderhandelingsresultaat wordt woensdag nog besproken in het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), donderdag door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en vrijdag in de ministerraad.

De VNG had van begin af aan om respijt gevraagd voor het arbeidsmarktplan. Wel wil het kabinet in 2012 onder meer al beginnen met 400 miljoen euro van de geplande bezuinigingen op re-integratiemiddelen voor het aan het werk helpen van werklozen. Ook wordt nog dit jaar door het ministerie van Sociale Zaken een projectgroep geformeerd voor de nieuwe regeling Werken naar vermogen.

Zo is het idee is om vanaf 2013 gemeenten de mogelijkheid te bieden om mensen die bijvoorbeeld wegens een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn zelfstandig 100 procent van het minimumloon te verdienen, tijdelijk met een loonaanvulling aan de slag te helpen. Werkgevers hoeven dan alleen te betalen voor dat deel dat deze personen wel productie kunnen leveren.

Het bestuursakkoord gaat verder nog over herverdeling van taken op onder meer het gebied van de AWBZ, jeugdzorg, ruimte, natuur en water.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.