Arbeidsmarktdiscriminatie nog steeds actueel

0

Mensen met een andere etnische achtergrond, maken minder kans op een baan dan mensen met een Nederlandse achtergrond, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse kandidaten gemiddeld twee keer zoveel kans hebben dat hun cv wordt bekeken dan allochtone Nederlanders. Ook kunnen zij vaker rekenen op een e-mail of telefoontje dan mensen met een Antilliaanse, Marokkaanse, Poolse, Surinaamse of Turkse etniciteit. Van de allochtone groepen hebben mensen met een Antilliaanse achtergrond de meeste kans dat hun cv wordt bekeken, Turkse mensen de minste kans.

[([002_rb-image-2679782.jpeg]:inzetgroot)]

Het gemiddeld aantal kliks op een cv van een fictieve mannelijke kandidaat naar etniciteit gewogen.

Discriminatie naar geslacht

Behalve naar verschillen tussen etnische groepen, is er ook gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Het blijkt dat in de wervings- en selectiefase nauwelijks sprake is van discriminatie op basis van geslacht. De cv’s van Nederlandse mannen werden iets vaker bekeken dat de cv’s van Nederlandse vrouwen. Dit verschil was echter niet statistisch significant en kan dus niet aan het verschil in geslacht toegeschreven worden. Ook kregen mannen vaker dan vrouwen een e-mail of voicemailbericht. Dit verschil was wel significant.

Leeftijdsdiscriminatie

Om te onderzoeken of er sprake is van discriminatie op basis van leeftijd, zijn er twee groepen gemaakt. De ene groep bestond uit mannen van rond de 35 jaar, de tweede groep uit mannen van 45-50 jaar. Nederlandse mannen van rond de 35 jaar blijken twee keer zoveel kans te hebben dat hun cv wordt bekeken dan kandidaten met een hogere leeftijd. Bovendien hebben mannen van middelbare leeftijd een drie keer zo grote kans om een reactie per e-mail of voicemail te ontvangen dan oudere kandidaten.

Het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd met virtuele praktijktests. Daarin worden fictieve cv’ s geplaatst op online cv-databanken en wordt er vervolgens gekeken hoe werkgevers of recruiters daarop reageren. In totaal zijn er in het onderzoek 1.742 fictieve kandidaten betrokken.

De overheid heeft het voorkomen en bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staan. Met het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie wil het kabinet discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken. Het actieplan kent 42 acties die beschreven zijn aan de hand van vijf sporen: handhaving, melding en registratie, kennis en bewustwording, diversiteitsbeleid en onderzoek.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.