Arbeidsmarkt herstelt sneller dan vroeger

0

Het economische herstel heeft zich tijdens de afgelopen crisis veel sneller vertaald in herstel op de arbeidsmarkt dan tijdens vorige perioden van laagconjunctuur. Dat is mede te danken aan arbeidsmarktmaatregelen zoals de deeltijd-WW.

Dat staat in de Monitor Arbeidsmarkt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit de cijfers van het ministerie blijkt dat het met de arbeidsmarkt weer de goede kant opgaat. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal ontslagaanvragen. Dat aantal bedroeg de eerste negen maanden van 2010 30.000. Dat is maar liefst 32 procent minder dan in dezelfde periode in 2009.

Toenemende arbeidsdeelname

De (voor seizoen gecorrigeerde) werkloosheid is tussen februari en oktober 2010 gedaald van 5,8 naar 5,2 procent. Deze daling werd voorafgegaan door een stijging die begon in december 2008, als gevolg van de economische crisis. Internationaal behoort de werkloosheid in Nederland, na Noorwegen, in september 2010 nog steeds tot de laagste van de EU27.

De werkgelegenheid in de collectieve sector (openbaar bestuur, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg) zal naar verwachting een lichte verdere groei laten zien in 2010 en 2011. In de marktsector zal de daling van de werkgelegenheid zich in 2010-2011 voortzetten.

De (voor seizoen gecorrigeerde) arbeidsdeelname is de afgelopen zeven maanden gestegen van 66,7 procent in maart 2010 naar 67,4 procent in oktober 2010. Deze stijging volgt op een daling van 14 maanden sinds januari 2009. Naar verwachting zal ook de vacaturemarkt weer aantrekken, van 725.000 in 2009 naar 845.000 in 2010 en 987.000 vacatures in 2011.

Concreet betekent dit, dat er een omslag te zien is van een dalende arbeidsdeelname en stijgende werkloosheid naar een toenemende arbeidsdeelname en een daling van de werkloosheid.

Krimpende arbeidsmarkt

Ook de economie is voorzichtig aan het opkrabbelen (ondanks een lichte dip in het tweede en derde kwartaal 2010), zo blijkt uit de nieuwste CPB-prognose. Die raamt voor heel 2010 en 2011 een economische groei van respectievelijk 1,75 en 1,5 procent.

Volgens deze raming zal de werkzame beroepsbevolking gemiddeld over 2010 nog wel afnemen ten opzichte van het gemiddelde in 2009. Namelijk met 100.000 werkzame personen (van 7.470.000 naar 7.370.000 mensen) en (met 15.000) verder dalen naar gemiddeld 7.355.000 in 2011.

Ongelijk

Hoewel de opwaartse lijn is ingezet, erkent het rapport ook dat deze arbeidsmarktontwikkelingen niet voor alle sectoren en burgers in hetzelfde tempo verlopen.

De Monitor Arbeidsmarkt informeert over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, crisismaatregelen, uitkeringen en re-integratie-inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot en met 1 december 2010.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.