Als de koek groter wordt, kunnen er ook meer mensen van eten

0

Hoogleraar Ton Wilthagen is stellig over de arbeidsmogelijkheden van mensen met een arbeidshandicap. ‘ Je kunt heel veel prikkels bedenken om deze mensen aan een baan te helpen, maar uiteindelijk is het toch vooral belangrijk dat het economisch tij meezit.’ Toch ziet hij ook kansen voor arbeidsgehandicapten. ‘ Met een beetje creativiteit kun je een heel eind komen.’

Ton Wilthagen is, zo zegt hij zelf, een optimist. ‘Daarom probeer ik op een positieve manier naar de kansen van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt te kijken.’ Dat mensen met een arbeidsbeperking kansen hebben op de arbeidsmarkt, staat volgens hem dan ook buiten kijf. Maar dan moet het economische tij wel een beetje meezitten. ‘De animo om mensen met een “vlekje” aan te nemen is nu eenmaal groter als het bedrijven voor de wind gaat. Willen we meer arbeidsgehandicapten aan een baan helpen, dan moeten we allereerst hopen dat de economie aantrekt. Als de koek groter wordt, kunnen er ook meer mensen van eten.’

Prikkels
Uiteraard spelen ook allerlei andere prikkels  zoals loonkostensubsidies, de no-riskpolis, het bijstellen van beeldvorming en social return bij overheidsaanbestedingen  een rol bij het aan werk helpen van arbeidsgehandicapten. ‘Alle beetjes helpen’, aldus Wilthagen. ‘Je moet met hagel schieten en hopen dat het effect heeft.’ Wel vindt de Tilburgse hoogleraar dat bepaalde wet- en regelgeving beperkend werkt. ‘Neem de Bijstand. Daarin is bepaald dat je naast je uitkering maximaal een half jaar een gedeeltelijke baan mag hebben. Terwijl sommige mensen er juist bij zijn gebaat om langer in deeltijd naast hun uitkering te werken.’

Trends
Als kenner van de arbeidsmarkt voorziet Wilthagen twee trends: flexibilisering en automatisering. Die trends hoeven niet per se negatief uit te pakken voor arbeidsgehandicapten, zo stelt hij. ‘Iemand met een beperking kan juist heel erg gebaat zijn bij flexibilisering. Hij kan bijvoorbeeld zijn eigen werktijden indelen en kiezen of hij de ene dag liever thuis werkt of op kantoor.’ Ook toenemende automatisering en robotisering ziet Wilthagen als een kans. ‘Ik denk dat de robotisering ook deuren opent voor mensen met een beperking. Door de automatisering van productieprocessen kunnen bedrijven misschien wel juist arbeidsgehandicapten in dienst nemen.’

Overstag
Een andere trend die positief kan uitpakken voor arbeidsgehandicapten is het zogenaamde reshoring. ‘Bedrijven halen werk dat ze in een eerder stadium hebben uitbesteed aan lagelonenlanden als India of China terug naar hun eigen land. Ze zien in dat ze het werk niet door vijfhonderd mensen in China hoeven laten uitvoeren, maar dat vijftig mensen in Nederland dit dankzij de automatisering ook kunnen doen. Hiervoor schakelen ze dan bijvoorbeeld mensen uit de sociale werkvoorziening in.’ Volgens Wilthagen zijn Nederlandse bedrijven nog niet helemaal overtuigd van deze nieuwe manier van denken. ‘Maar’, zo stelt hij: ‘In Amerika zijn ze al helemaal overstag. Onderzoek laat zien dat daar 50.000 banen per jaar terugkomen. Een geweldige kans dus voor Nederland. En een mooie uitdaging voor het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum om daar eens onderzoek naar te doen.’

Ton Wilthagen is een van de sprekers tijdens het congres Kracht van Kennis. Dit congres wordt georganiseerd ter ere van het vijfjarig bestaan van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Tijdens zijn verhaal gaat Wilthagen in op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.