Actieplan Jeugdwerkloosheid FNV Jong

1

FNV Jong heeft een Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. De jongerenbond pleit voor een integrale aanpak tegen de stijging van de jeugdwerkloosheid.

Er komen tien punten aan bod die moeten zorgen dat jongeren in plaats van in de financiële problemen komen sneller aan werkervaring komen en niet onnodig thuis komen te zitten.

 1. Kies voor een integrale aanpak, dus: een landelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid Stimuleer gemeenten om hun aanpak te intensiveren. Stel een landelijke taskforce in met speciale aandacht voor de werkloosheid onder kwetsbare groepen: jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt en allochtone jongeren.
 2. Voer de Startersbeurs in. Geef jongeren binnen één jaar na afstuderen, maximaal 6 maanden, een bedrag van 500 euro p/m voor het bekostigen van een ervaringsplek (leren-werken). Dit voorkomt thuiszitten en geeft jongeren en het bedrijfsleven een boost.
 3. Stel Arbeidsmarktfixus in op het MBO. Maak tijdelijk mogelijk dat (populaire) opleidingen die minder of geen arbeidsmarktkansen bieden de instroom beperken. Teveel jongeren worden opgeleid voor de UWV-kaartenbak.
 4. Breed herinvoeren School Ex-programma. Voer voor alle laatstejaars in MBO én HBO een mobiliteitsregistratie en vervolgadvies in, met directe doorgeleiding naar UWV Werkbedrijf, waar jongeren directe coaching krijgen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.
 5. Stel diagnose bij Sociale dienst direct, niet pas na 4 weken. Bij de eerste loketmelding moet direct gemeten worden hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is. Jongeren moeten direct geholpen worden, nu is er eerst een zoektermijn van vier weken.
 6. Uitzonderingspositie kwetsbaren. Maak een uitzondering op artikel 41 lid 4 WWB voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep mag geen tijd verliezen en moet direct een hulptraject instromen voor het snel terugleiden naar de arbeidsmarkt.
 7. Oormerk P-budget. Ten minste 5% van het Participatiebudget moet geoormerkt worden om het in te zetten voor begeleiding van jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 8. Voer opzegtermijn in bij tijdelijke contracten. Voer in de wet Flex en Zekerheid een verplichte aanzegtermijn in voor tijdelijke contracten. Bij het niet verlengen van een tijdelijk contract heeft een jonge werknemer zo meer tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan en te anticiperen op een nieuwe stap.
 9. Verdubbel WW-opbouw jongeren  jonger dan 27 jaar. Tel in de ‘WW-arbeidsverledeneis’ één jaar voor twee. Zo ontstaat de mogelijkheid naar een baan te zoeken zonder in armoede te vervallen.
 10. Voer een Algemene Ontwikkelingswet (AOW) in voor jongeren. Ter versterking van de arbeidsmarktpositie van startende jongeren, tot 5 jaar na het afstuderen, wordt een individueel budget ingericht om de behoefte aan ontwikkeling (van loopbaanbegeleiding tot bij- en omscholing) te faciliteren.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Marco Roosendaal op

  Of combineer het WW-budget met het Budget voor Ontwikkelingshulp. Bied een baan aan (leer/werk en ervaring) in het kader van Ontwikkelingshulp. Zend enthousiastelingen uit voor 1 ? 2 jaar. Wat zullen ze rijk van geest terugkomen.