Aantal Nederlandse bètastudenten neemt toe

1

Slechts een op de tien Nederlandse afgestudeerden heeft een bètastudie afgerond en dat is internationaal gezien heel erg weinig. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Anderzijds blijkt de instroom van studenten aan bètastudies wel flink te zijn toegenomen in de afgelopen jaren.

De onderzoekers namen 20 ‘westerse’ landen onder de loep en bekeken onder meer wat voor studierichting de hoger opgeleiden (hbo of universiteit) tussen de 25 en 65 hadden afgerond. Van die 20 westerse landen heeft Nederland alleen Japan onder zich als het aankomt op het percentage bèta-afgestudeerden, oftewel studenten die bijvoorbeeld een technische, wiskundige of natuurkundige studie hebben afgerond.

Koploper is Zuid-Korea (26,1 procent), opkomende landen liggen in het voormalig Oostblok. Een eenduidige verklaring daarvoor is er niet, maar vaak ligt de status van een technisch beroep hoger en het bijbehorende salaris ook.

Masterplan

Volgens het platform Bèta Techniek, dat zich onder meer heeft toegelegd op het vergroten van het aantal afgestudeerde bètastudenten, ligt het percentage afgestudeerden echter wel iets hoger in Nederland, namelijk op 18 procent. ‘De definitie van het CBS is smaller dan die van het Platform’, laat een woordvoerster weten. Die 18 procent is echter nog altijd ver onder het streefgetal van 40 procent, dat door 9 sectoren is afgesproken in een zogenoemd Masterplan.

Forse groei aantal vrouwelijke bèta-WO’ers

Uit vrijdag verschenen cijfers van het Platform blijkt echter wel dat er steeds meer studenten een technische opleiding zijn gaan volgen. De instroom op het hbo en wetenschappelijk onderwijs is met respectievelijk 14 en 91 procent gestegen ten opzichte van 2000. ‘Op universiteiten en hbo’s zien we de instroom toenemen. Vooral het aandeel van vrouwen in het wetenschappelijke onderwijs neemt toe. Het is fijn dat er verbetering wordt geboekt, maar we zijn er nog lang niet’, reageert Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Toezicht bij het platform en oud-topman bij Shell.

Invloed crisis

‘Hopelijk komt er door alle inspanningen van het Platform en onder invloed van de crisis nu een versnelling van de instroom’, aldus Van der Veer. ‘Tijdens economisch goede tijden kiezen jongeren vooral een leuke studie, tijdens een crisis kijken ze meer naar waar een tekort aan mensen is. We hebben pas laat dat gevolg van de crisis gezien in de instroom.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. De doorwerking van instroming van studenten is uiteraard een decenniumzaak. En in een decennium gebeurt veel dat invloed heeft op loopbaankeuzen-in-ontwikkeling, zoals studie en praktijktrainingen.
    De verwachting dat een vakliedentekort van 155000 is te ondervangen door welk NU ingesteld overheidsbeleid, is uiteraard onzin.