Aantal banen groeit minder snel

1

Het tempo waarin de Nederlandse arbeidsmarkt herstelt is in het eerste kwartaal afgenomen. Er kwamen zo’ n 6000 banen bij, terwijl er in het laatste kwartaal van 2014 nog 40.000 bij kwamen. Dat maakte het CBS bekend.

Het is het vierde kwartaal op rij waarin het aantal banen toeneemt. In totaal zijn er het afgelopen jaar 65.000 banen bij gekomen. In de negen kwartalen daarvoor zijn echter in totaal 200.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan, zodat de werkgelegenheid nog altijd lager ligt dan eind 2011.

Het aantal gewerkte uren, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, nam in het eerste kwartaal met 0,6 procent af ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. In de drie voorgaande periodes was nog sprake van een groei van het aantal gewerkte uren. De gemiddelde baan was goed voor 24 uur werk per week.

Net als de afgelopen kwartalen was er vooral meer plek voor uitzendkrachten. Ook kwamen er banen bij voor zelfstandigen. Het aantal werknemers in loondienst bleef stabiel ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. In die periode kwamen er voor die groep juist nog 30.000 arbeidsplaatsen bij.

Afgelopen kwartaal zaten 635.000 mensen zonder werk, wat neerkomt op 7,1 procent van de beroepsbevolking. Dat waren er 2000 minder dan in de voorgaande periode. Vooral meer jongeren vonden werk. Het aantal mensen dat een jaar of langer langs de zijlijn staat nam toe, vooral onder 45-plussers.

De situatie op de arbeidsmarkt blijft zorgelijk, vindt vakbond CNV. ‘Elke keer hoop je dat het economisch herstel definitief overslaat naar de arbeidsmarkt, maar dat is nog steeds niet het geval. Dat is zorgelijk. Zeker als je daarbij bedenkt dat de banen die er wel bij komen bijna allemaal flexbanen zijn’, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Bron: ANP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. A.F. Bongers op

    Het is onterecht om te suggereren, dat wanneer de economie betere cijfers laat zien, dat dan ook de arbeidsmarkt zich evenredig herstelt. Uiteraard is een verbetering van de economie voordelig voor de arbeidsmarkt, maar andere factoren, zoals automatisering en globalisering, doorwerken van ouderen etc. hebben een veel grotere invloed op het aantal beschikbare banen. Voorbeeld:

    Groei BBP 1996 : 2015 = ongeveer 35%. Groei aantal banen = 12%. Toename WW met bijna 4%.

    En niet te vergeten dat veel banen flexplaatsen (oftewel tijdelijke arbedisplaatsen) zijn