BlogAanpak van de AOW-leeftijd en meer kwesties ligt onbegrijpelijk stil

0

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en om- en bijscholing van werkloze werknemers. Het aanpakken van serieuze maatschappelijke problemen zou volgens Hoogleraar dr. Hoogendoorn met het grote financieringsoverschot van Nederland geen probleem moeten zijn…

Over 2018 is een financieringsoverschot berekend van 11,3 miljard euro! Eigenlijk moet je je als Minister van Financiën schamen voor zo’n financieringsoverschot, want dat wijst erop dat je nog niet goed kunt begroten. Maar in het land van de zuinige boekhouders vinden veel mensen dit een kranige prestatie. Ze hebben niet door dat ze hiervoor onnodig moeten bloeden. De collectieve lastendruk, inmiddels opgelopen tot 38,4% van ons bruto binnenlands product, is sinds 1995 nog niet eerder zo hoog geweest. De overheidsinkomsten stegen in drie jaar met 19 miljard euro en de belasting en premie-inkomsten stegen dit jaar nog eens met 18,3 miljard.

Tijd voor een groots gebaar

Inmiddels hoeven we ons niet meer te schamen voor de omvang van onze nationale schuld. Eind 2018 bedroeg die nog maar 405 miljard euro, ofwel 52,4% van ons bbp. En omdat de Staat der Nederlanden nauwelijks rente betaalt over de staatsschuld, hoeven we met de aflossing geen grote haast te maken. Dus nu we onnodig veel geld hebben opgehaald bij burgers en bedrijven, kunnen we eens rustig nadenken over het grote gebaar waarmee we deze middelen terug kunnen geven of creatief kunnen gebruiken om serieuze maatschappelijke problemen aan te pakken. Wat dacht U bijvoorbeeld van het terugbrengen van de AOW-leeftijd van 67 naar 65 jaar? Volgens mijn collega’s van SEOR, een onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit, zijn de kosten hiervan heel bescheiden: 4,7 miljard euro minus 2 miljard inverdieneffecten, ofwel 2,7 miljard euro. Dit gebaar kan helpen om de langdurige impasse in het pensioendebat van overheid, werkgevers en werknemers te doorbreken.

Nog zo’n gebaar

Bij het pensioendebat speelt ook de vraag of we de Oostenrijkse zware beroepenlijst of de Belgische zware beroepenlijst, met enige aanpassingen, geschikt kunnen maken voor het toekennen van een eerdere AOW. De werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zijn al door de bocht, nu Minister Koolmees nog!
Indien we uitgaan van hooguit 20% van de oudere medewerkers, die voldoen aan criteria voor leeftijd, pensioenjaren en werkjaren in een zwaar beroep, dan gaat het om bescheiden kosten. Denk in analogie aan het SEOR-onderzoek om een bedrag van iets minder dan een half miljard (inclusief inverdieneffecten). Dit jaar bereiken circa 220.000 landgenoten de 65-jarige leeftijd. Bij een AOW-uitkering per persoon van circa 10.000 euro in 2019 en maximaal 44.000 kandidaten voor vervroegde AOW in verband met een zwaar beroep gaat het om een bedrag van circa 440 miljoen euro voor een jaar eerdere AOW. In het perspectief van 11,3 miljard euro financieringsoverschot kun je dat nauwelijks een groots gebaar noemen.

Andere grote gebaren of teruggeven?

Legio zijn de mogelijkheden om met een bedrag van 11,3 miljard serieuze problemen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan om- en bijscholing van werkloze werknemers of mensen met herintredingswensen of het overnemen of delen van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s voor kleine ondernemers.
Maar zoals Minister Wopke al ontdekt heeft: geld uitgeven valt niet mee! En de arbeidsmarkt werkt in dit opzicht ook niet mee. Om meer uit te geven, moet je meer taken uitvoeren en voor die taken heb je mensen nodig. En die zijn nauwelijks te krijgen! Dus moet je niet gek kijken als het financieringsoverschot over 2019 straks weer groter is dan dat over 2018.

In dit geval is geld teruggeven een verstandige gedachte. Want geld ophalen waar je vervolgens niets mee doet, leidt tot een onnodige afremming van onze economie. Het ongedaan maken van een onnodige BTW-verhoging van 6 naar 9 procent kost bijvoorbeeld (slechts) 2,6 miljard euro. En het ongedaan maken van een onnodige verhoging van de energie-belasting in 2019 kost ook slechts 630 miljoen euro. Daarmee hebben we het financieringsoverschot nog niet totaal uitgegeven. Maar dat hoeft ook niet. Zuinige boekhouders zorgen er voor dat ze nog een buffertje hebben voor tegenvallers. Maar je moet het niet overdrijven!

Job Hoogendoorn,
Erasmus Universiteit

Lees meer over:

Over Auteur

Dr. Job Hoogendoorn is auteur bij XpertHR. Ook is hij partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de parttime master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Hij publiceert over HRM, SHRM, HR Planning, talent management, MD, opleiding en ontwikkeling en medezeggenschap. Voor vragen kun u mailen aan jhoogendoorn@rsm.nl.