Aandacht voor integriteit verslapt bij overheid

0

Bezuinigingen op het integriteitsbeleid bij de overheid hebben tot gevolg dat sommige ambtenaren minder integer handelen dan een paar jaar geleden.

Dit blijkt uit een verkenning van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP uit Den Haag.

Enquête
Het bureau krijgt signalen dat de zorg en aandacht voor de integriteit door de huidige bezuinigingen mogelijk onder druk is komen te staan. Daardoor zouden de integriteitsrisico’s toenemen. In een enquête over het onderwerp geeft een kwart aan dat de integriteit naar collega’s en werkgevers verslechtert.

Integriteit
Volgens Alain Hoekstra, integriteitsexpert bij het BIOS, kan het dan gaan om zware en lichte gevallen van integriteitschendingen: ‘Van fraude en corruptie, tot pesten, informatie lekken naar de media, belangenverstrengeling, nepotisme en sjoemelen met werktijden. De ene is zwaarder dan de andere, maar het blijft onwenselijk.’

Bezuinigingen integriteitsbeleid
Begin jaren negentig is minister Dales begonnen met beleid om integriteit te bevorderen. ‘De inspanningen van de overheid zijn divers: er is aandacht voor bij de werving & selectie van mensen, maar mensen worden ook verderop in hun loopbaan getraind om om te gaan met integriteitsdilemma’s.’
Nu er blijkbaar op dergelijke programma’s bezuinigd wordt, neemt de aandacht voor integriteit dus ook af, zegt Hoekstra. ‘De overheid voert dergelijk beleid omdat het werkt. Wanneer je er mee stopt, is het tegenovergestelde te verwachten. Integriteit is een onderwerp dat continue aandacht nodig heeft. Het is jammer als de aandacht van de overheid verslapt. Integriteit draagt bij aan het primaire proces, en dan kan het niet een onsje minder.’

Waarom eigenlijk
Toch is het de vraag waarom de overheid eigenlijk zoveel tijd moet besteden aan een onderwerp als integriteit. In het bedrijfsleven is daar het geld toch ook niet voor? Volgens Hoekstra is de overheid een apart soort werkgever: ‘De overheid is in veel gevallen monopolist. Burgers kunnen niet kiezen waar ze een paspoort komen halen: dat kan maar op één plek. Bovendien zijn burgers erg afhankelijk van de beslissingen van die overheid. Dan moet die plek ook in orde zijn. Bovendien wordt de overheid met belastinggeld betaald en ligt ze altijd onder een vergrootglas van het publiek. Het zijn allemaal redenen om ervoor te zorgen dat de overheid integer handelt.’

Wat nu?
De bezuinigingen op integriteit terugdraaien zou het makkelijkste zijn, maar overheden kunnen ook creatief zijn: ‘In het zuiden van het land hebben verschillende gemeenten bijvoorbeeld de handen ineen geslagen en een regionale werkgroep opgericht. Zo deelt men expertise en vertrouwenspersonen. Dat past prachtig in deze tijd. En overheden moeten zich realiseren dat ze niet het wiel steeds opnieuw hoeven uit te vinden. Bij het BIOS zijn al verschillende instrumenten en best practices te vinden die zo overgenomen kunnen worden. Ook kunnen integriteitsfunctionarissen leergangen integriteitsmanagement volgen.’
 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.