Onderwerp: Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Werkenden stromen in, verliezen hun baan, gaan op zoek naar iets nieuws en stromen uit. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de arbeidsmarkt. Zo neemt de arbeidsparticipatie en het arbeidsaanbod van 50-plussers toe.
Ook zijn organisaties nu veel bezig met werknemers passend houden in het bedrijf, door – afhankelijk van levensfase en behoeften – intern door te stromen naar passende functies. Lees op deze pagina over de arbeidsmarkt en aanverwante onderwerpen als strategie, vakbonden en overnames.

Ook in dit dossier: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen.

Wat betekent de WAB voor HR en wat is de status?
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen. Dat wil hij door wijzigingen door te voeren in payroll, oproepkrachten, de nieuwe ontslaggrond, de transitievergoeding, de WW-premie en de ketenregeling. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe arbeidswet is nog in behandeling.

whitepapers over Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op zoek naar meer achtergrond en verdieping over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Lees ook onze whitepapers.

Artikelen over het onderwerp arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt
BlogZo creëert HR bewustwording van cyber security bij de allerjongsten

Een nieuwe generatie stormt de komende jaren de werkvloer op. Geboren na 2000 maakt hen een generatie met een groot veiligheidsrisico. Doordat internet hun tweede natuur is, hebben ze weinig tot geen ingebouwde achterdocht richting online. Hoe ga je hiermee om als organisatie? Jelle Wieringa, Cyber Security-specialist bij KnowBe4, gaat hierop in.

1 2 3 200