12 megatrends die arbeid radicaal veranderen (deel 3)

0

Binnen nu en 10 à 20 jaar zal arbeid zó radicaal veranderd zijn, dat we het met de ogen van nu haast niet meer kunnen herkennen. De veranderingen vinden bovendien exponentieel plaats, waardoor het een kwestie is van snel aanpassen of snel uitsterven. Hieronder het verslag van een jaar onderzoek van The Boston Consulting Group.

Het onderzoek leverde 60 grote trends in arbeid op, die vervolgens teruggebracht zijn tot 12 categorieën. Deze 12 megatrends gaan het begrip arbeid de komende jaren op z’n kop zetten. Tegelijkertijd is het een uitnodiging (aan CEO’s en HR-professionals) om een nieuwe positie in te nemen tegenover arbeid. Dit is deel 3.

9. Schuivende geopolitiek en economie

Talent is mobieler dan ooit. Enerzijds omdat mensen bereid zijn ver te reizen, anderzijds omdat de wereld door transport en digitalisering kleiner is dan ooit. Toch zijn er blokkades. Protectionisme en anti-immigratie-sentimenten zorgen voor een blokkade van vrij verkeer van mensen. Een deel van de mensen heeft genoeg van zoveel globalisering, en trapt daarom op de rem. Denk aan Trumps America First en de Brexit dichterbij huis. Bedrijven zullen hier op in moeten spelen, bijvoorbeeld bij het zoeken naar talent.

De groeiende ongelijkheid is een ander heikel punt waar organisaties wellicht op termijn op in zullen moeten spelen. Nu verdient 1 procent van de mensen wereldwijd 48 procent van het geld, en de verdeling wordt alleen maar schever. Steeds meer mensen blijven achter, niet alleen financieel, maar ook qua kennis en vaardigheden om geld te verdienen. Die scheefheid gaat zich een keer wreken.

10. Diversiteit en inclusie

Binnenkort is diversiteit geen goede doelen-kwestie meer, maar is het gewoon een integraal onderdeel van de identiteit van een bedrijf. Steeds meer organisaties snappen dat productiviteit en winst omhoog gaan als hun personeelsbestand een afspiegeling is van hun klantenpopulatie. Anders gezegd: als je geen arbeid hebt voor de mensen die ook je producten kopen, maak je nooit steeds de goede bedrijfskeuzes. Bij Apple kun je bijvoorbeeld alleen nog maar blind solliciteren: hun software haalt namen, data en foto’s uit sollicitaties weg, om maar onbevooroordeeld te kunnen kijken. Grote bedrijven als Pinterest en American Express zoeken actief naar “black, hispanic, and Native American” werknemers.

11. Individualisme en ondernemerschap

Mensen die geboren zijn na 1980 hebben steeds vaker een sterke behoefte aan onafhankelijkheid. Het is een drijfveer die doordrenkt is in hun hele leven, en dus ook in het werk. Uiteindelijk kiezen ze vaak voor het ondernemerschap, omdat ze daarin helemaal zichzelf kunnen zijn. Voor organisaties heeft dat echter wel gevolgen. Zij hebben dan namelijk te maken met mensen die beduidend minder gecommitteerd zijn dan vroegere generaties. Bedrijven zullen hierop in moeten spelen, bijvoorbeeld door nieuwe carrièrepaden te maken (jawel, ook voor freelancers). Ook zal de stijl van leidinggeven moeten veranderen om een groep hyperindividuele mensen bij elkaar te houden.

12. Welzijn en zingeving

Een goed salaris is niet meer genoeg: werknemers willen veel meer dan dat. In de eerste plaats willen ze dat hun werk zin heeft: ze willen dat hun inspanningen een positief effect hebben op de maatschappij.Daarnaast willen ze steeds vaker simpelweg een fijn leven lijden, ook op het werk. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen bereid zijn om 5 procent loon in te leveren als ze in ruil daarvoor een of twee dagen vanuit huis kunnen werken. Zo belangrijk is een goede werk-privébalans blijkbaar. Werknemers beseffen steeds vaker dat ze óók mens zijn, en in die hoedanigheid willen worden aangesproken.

Bedrijven zullen dus andere banen moeten gaan aanbieden. Ze moeten arbeid zo aanpassen dat mensen het goed kunnen combineren met andere activiteiten, én zo inrichten dat het tegemoet komt aan individuele leerbehoeften en persoonlijke waarden. Werkgevers zullen niet alleen meer beoordeeld worden op de hoogte van het salaris, maar op wie ze diep van binnen werkelijk zijn.

Eerdere trends rondom arbeid

De eerste vier trends kun je hier terugvinden >>>
Trend vijf tot en met acht kun je hier terugvinden >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.