Nieuwe cao gemeenten en wetgeving ambtenaren definitief

0

De CAO Gemeenten 2019-2020 is definitief: van afspraken over de salarisontwikkeling tot verlof. Naast dit akkoord van nieuwe cao-afspraken gaan ambtenaren ook over naar het arbeidsrecht.

Een grote meerderheid van de Ledenraad, het VNG en de vakbonden hebben akkoord gegeven op de nieuwe cao-afspraken voor gemeenten. Hierin staan afspraken over de transitievergoeding, de salarisontwikkeling, verlof, vitaliteit en de werkgeversbijdrage. Uiterlijk 22 november wordt de tekst van de nieuwe cao gepubliceerd door de VNG en de vakbonden. De cao-tekst moet namelijk in het civiele recht passen. Momenteel zijn gemeenten op zoek naar een juiste manier om de CAR-UWO (gebaseerd op het ambtenarenrecht) om te zetten naar de Cao Gemeenten (gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek).

Normalisering ambtenaren

Naast de nieuwe Cao Gemeenten gaat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) namelijk officieel in. De rechtspositie van de ambtenaar wordt net zo normaal als die van de werknemer. Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst en van een rechtspositieregeling naar een cao. Om goed voorbereid te zijn op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, zoals de voorbereiding op de AVG, brengt senior advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Marije Schneider u alvast alles bij. Lees haar blogs over de nieuwe rechten van ambtenaren.

Bron: VNG

  • Marije Schneider geeft in haar whitepaper praktische tips voor HR over de rechtspositie van ambtenaren. Download de whitepaper!
Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.