Internetconsultatie voor nieuwe rechtspositie ambtenaren

0

Het wetsvoorstel dat nodig is voor de in- en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is gepubliceerd voor internetconsultatie. Er kan tot 12 maart 2018 worden gereageerd.

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) krijgen ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Zo verdwijnt de aanstelling voor ambtenaren, zij krijgen net als werknemers in het bedrijfsleven een arbeidscontract. Om deze wet te kunnen in- en uitvoeren, moeten de wetten van de ministeries worden aangepast. Het wetsvoorstel dat nu ter consultatie wordt aangeboden, omvat al die benodigde aanpassingen in één rijksbrede verzamelwet.

Veranderingen voor het ambtenarenrecht

De wetswijzigingen die ter invoering en uitvoering van de Wnra nodig zijn, vallen op hoofdlijnen
uiteen in drie categorieën. De wetgeving:
1. wordt aangepast aan de veranderde inhoud van het begrip ‘ambtenaar’;
2. wordt aangepast aan de overgang van een publiekrechtelijk geregelde rechtspositie naar een privaatrechtelijke rechtspositie;
3. zorgt voor instandhouding van de rechtspositie van de uitgezonderde groepen, die hun publiekrechtelijke positie behouden. Het gaat hier onder andere om medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie en politieke ambtsdragers als Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Internetconsultatie

Bij een internetconsultatie kan iedereen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving. Bij deze wet is men benieuwd of er nog wijzigingen van wetten worden gemist. Ook wordt gevraagd of er voldoende uitleg en uitwerking van de wet is. En wat de wetswijziging in de praktijk voor uw organisatie betekent. Er kan tot 12 maart 2018 worden gereageerd. Doe hier mee aan de internetconsultatie >>>

Lees ook:

Ambtenaar valt straks onder ‘normale’ ontslagrecht

Lees meer over:

Over Auteur