Ambtenaar valt straks onder ‘normale’ ontslagrecht

0

Voor ambtenaren gelden binnenkort dezelfde rechten en plichten als voor ‘gewone’ werknemers. Ook rondom ontslag. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het opheffen van de speciale status die ambtenaren voorheen genoten.

Ambtenaren krijgen voortaan een gewone arbeidsovereenkomst en een soortgelijke ontslagbescherming als werknemers in het bedrijfsleven. Met deze nieuwe wet worden de regels van het private arbeidsrecht, zoals neergelegd in met name Boek 7, titel 10 van het BW, in de toekomst ook van toepassing op (het merendeel van de) ambtenaren. Ambtenaren worden dan dus werknemers.

Tweezijdige arbeidsovereenkomst

Het voorstel houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. Rechtsbescherming zal alleen nog privaatrechtelijk van karakter zijn.

Ambtenarenwet

Het wetsvoorstel beoogt niet een einde te maken aan het eigen karakter van het ambtenaarschap, noch aan de benaming “ambtenaar”. Ook wordt de Ambtenarenwet gehandhaafd. Die regelt wel nog alleen die onderdelen van de ambtelijke status, die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid en daarmee uitstijgen boven de zaken die tot het echte arbeidsvoorwaardenoverleg behoren.

De wet gaat overigens niet voor alle ambtenaren gelden. Onder meer politie, defensie, rechters en het Openbaar Ministerie behouden hun ambtelijke status. Het idee is dat zij daardoor gevrijwaard blijven van politieke druk.

Verslechtering positie ambtenaren?

Niet alle ambtenaren zijn blij met hun nieuwe status, zo blijkt uit een enquête onder ruim 1.600 ambtenaren door Ambtenarensalaris. Tegenstanders (42,6 procent) zijn vooral bang voor verslechtering van hun positie. Omdat in de nieuwe situatie het private arbeids- en ontslagrecht van toepassing zijn, kan een ambtenaar bij geschillen of ontslag geen bezwaar meer maken bij de eigen werkgever of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Voorstanders kijken uit naar extraatjes die in het bedrijfsleven gemeengoed zijn maar bij de overheid nog niet ingeburgerd.

Totstandkoming wetsvoorstel

De wet, een initiatief van D66 en CDA, werd op 4 februari 2014 al met grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer verliep het proces moeizamer. VVD, PvdA, CDA, SP en SGP waren in eerste instantie niet overtuigd van nut en noodzaak van de nieuwe wet. Afgelopen dinsdag stemden VVD, CDA, 50PLUS, D66 en PVV voor de nieuwe wet, PvdA en ChristenUnie stemden tegen.

Invoering van de wet

Hoewel eerder is gesproken over inwerkingtreding van dit wetsvoorstel per 1 januari 2017 heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aangegeven dat het nog 2,5 tot 3 jaar zal duren voordat het wetsvoorstel inwerking kan treden. Dat is op z’n vroegst dus per 1 januari 2020.

Wat vind jij van de nieuwe wet die het ambtenarenrecht moet gaan moderniseren? Laat een reactie achter onderaan dit bericht.

Bron: ANP, XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.