Onderwerp: Ambtenarenrecht

De ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren staat officieel op de wettelijke agenda. Deze wet zorgt ervoor dat de positie van de ambtenaar verandert. De arbeidsverhouding van een ambtenaar wordt kort gezegd straks hetzelfde als de arbeidsverhouding van een ‘gewone’ werknemer in het bedrijfsleven.

In de nieuwe Ambtenarenwet zoals die na de normalisering geldt, worden alle bepalingen opgenomen die speciaal voor overheidswerknemers gelden. Gezamenlijk vormen die bijzondere bepalingen de ambtelijke status. Het zijn bijvoorbeeld regels over nevenwerkzaamheden, financiële belangen en vertrouwensfuncties. Ook staan er bepalingen in over beperking van de vrijheid van meningsuiting en het afleggen van de eed of belofte.

Xperthr college over Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Marije Schneider

De rechtspositie van de ambtenaar wordt net zo normaal als die van de werknemer. Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst en van een rechtspositieregeling naar een cao.

Tijdens het XpertHR College praat ik, als advocaat arbeids- en ambtenarenrechtvan van Pels Rijcken, u een uur bij over het nieuwe ambtenarenrecht.
Marije schneider van Pels Rijcken

Meld u nu aan

whitepaper over Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op zoek naar meer achtergrond en verdieping? Lees ook onze whitepaper.

Alle artikelen over het onderwerp ambtenarenrecht